Route66

Route66 is het talentenprogramma van D66 voor jonge D66’ers. Veertig mensen tussen de 25 en 33 jaar krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor D66. Het programma duurt twee jaar en wordt door de deelnemers zelf georganiseerd. Ieder jaar ronden 20 Routers het traject af en stromen er 20 nieuwe Routers na selectie het traject in.

Route66 draait om jonge talenten met veel eigen initiatief, liefde voor politiek en maatschappelijke betrokkenheid. Met elkaar krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in actuele onderwerpen, vaardigheden te ontwikkelen en je sociale netwerk binnen en buiten D66 te verbreden. Meer weten over de ervaring van huidige Routers: lees hier interviews met Christopher Parren en In-Young Park.

sfeerfoto route66 2

Routers op Brusselreis in voorjaar 2014.

Wat doen wij bij Route66?

Ruggengraat van het programma is de maandelijkse Routezaterdag over een maatschappelijk onderwerp. Verder krijgen Routers de kans om inhoudelijke of organisatorische projecten te doen voor D66. Daarnaast zijn er de zogenaamde Jurassic Parks: door Routers zelf geïnitieerde ontmoetingen met ervaren topmensen uit politiek en bedrijfsleven in klein gezelschap. Route66 heeft ook een introweekend, een internationaal werkbezoek en een weekend per jaar worden vaardigheden getraind. Naast de activiteiten krijgen Routers advies en ondersteuning over hun maatschappelijke loopbaan vanuit het landelijk bureau van D66.

Routezaterdag
Iedere eerste zaterdag van de maand komen wij bij elkaar voor de Routezaterdag. Deze dag op een passende locatie in Nederland staat in het teken van een inhoudelijk thema, zoals de crisis op de woningmarkt, krimpregio’s of achtergronden van het sociaal-liberalisme. Hiervoor worden gerenommeerde experts binnen en buiten D66 uitgenodigd om hun visie te geven. Daarnaast gaan wij vooral zelf aan de slag met het onderwerp: we trekken op onderzoek uit in wijken, schrijven een speech, houden een debat of bedenken creatieve oplossingen voor prangende maatschappelijke problemen.

Projecten
Routers voeren uiteenlopende projecten uit om mee te helpen bouwen aan D66. Zo denken we mee over initiatief wetsvoorstellen voor de Tweede Kamerfractie, schrijven resoluties over mensenrechten voor internationale congressen, of helpen met een plan voor het vrijwilligersbeleid van het Landelijk Bureau. In verkiezingstijd ondersteunen we de campagne met denkkracht en steken we de handen letterlijk uit de mouwen.

sfeerfoto route

Routers met Europarlementariër Marietje Schaake in het parlement.

Intro, werkbezoek internationaal en vaardighedenweekend
Kennismaken doen wij tijdens het introweekend in januari. De nieuwe lichting Routers krijgt kans om zich voor te stellen en samen met de lichting die al een jaar actief is wordt het Route-programma voor komend jaar bepaald.

Routers gaan ieder jaar een lang weekend op werkbezoek in het buitenland. Zo bezochten wij in 2013 Berlijn en dit jaar ging de trip naar Brussel. Daar zijn wij onder andere rondgeleid in het Europees Parlement, de NAVO en culturele instellingen. Ten slotte is er één weekend in het jaar gereserveerd voor training van persoonlijke vaardigheden. Vorig jaar hebben Routers aan het strand in Noord-Holland bijvoorbeeld getraind op strategisch omgevingsmanagement, onderhandelen en persoonlijke profilering via de media.

Alumni
Ook oud-Routers blijven volop betrokken bij Route66. Zij worden bijvoorbeeld op Routezaterdagen gevraagd om te spreken over hun werk of passie of er wordt een beroep gedaan op hun netwerk. Daarnaast blijven oud-Routers in contact met elkaar en met de huidige lichting Routers. Daarvoor worden goed bezochte alumniborrels georganiseerd en (oud-)Routers ontmoeten elkaar op de congressen van D66.

  • Nick Mastenbroek –  Voorzitter
  • Christopher Parren –  Secretaris
  • In-Young Park – Penningmeester
  • Eva van der Krogt –  Programmacoördinator

 

Meer informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen over Route66 vindt u hier.

Laatst gewijzigd op 2 juli 2015