Verkiezingen in Eemsdelta

Geef de toekomst een kans!

Foto: Janne Dam - Beeld: Frank van Niejenhuis (22 jaar), lijsttrekker D66 Eemsdelta

Eemsdelta is en blijft een ontzettend mooi gebied met goede kansen. Naast onderstaande plannen wil D66 Eemsdelta inzetten op een veerkrachtige samenleving met 46.000 trotse inwoners. Van werknemer tot werkgever, scholier tot pensionaris. Iedereen als ambassadeur van de regio waar hij of zij leeft. Daar wil D66 Eemsdelta zich ook voor sterk maken.

Op 18 november wordt de toekomst van de nieuwe gemeente bepaald en u heeft daar invloed op. Geeft u de toekomst een kans?

Waar wij voor staan

Democratisering
D66 wil meer zeggenschap voor onze inwoners. Voor de jongeren een jongerengemeenteraad die advies en voorstellen geeft aan gemeenteraad en het college van B&W. Dorpen en wijken die op basis van hun eigen dorpsvisie een budget krijgen om stapsgewijs tot een resultaat te komen. Het aanstellen van gebiedsregiseurs/dorpscoördinatoren. Rijbewijzen en paspoorten kunnen thuisgebracht worden.

Kansengelijkheid
Meer aandacht voor preventie op het gebied van armoede. Meer ondersteuning voor ouders in de eerste 1000-dagen van het leven van hun kind. Netwerkscholen en verdubbeling van N-33. Een zorgnetwerk en behoeve van vroegsignalering. Kleinschalige bouwvormen voor ouderen. Meer ruimte voor innoveren, bibliotheken en dorpshuizen. Zoveel mogelijk samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ruimte voor de fietser.

Duurzaamheid
De gemeente gaat de ambities van de provincie, op het gebied van de energietransitie, ondersteunen en zich inzetten dat de opbrengsten lokaal vooruitgang brengt. De gemeenteraad stelt een milieubeleidsplan op waar het college B&W zich aan moet houden. De komst van platform (website) waar inwoners makkelijk hun weg vinden over energie, afvalverwerking en circulaire samenleving. Snippergroen, vuurwerkvrije zones en gedifferentieerd tarief voor afval.  

Dit zijn slechts enkele van onze plannen.
Geef de toekomst een kans!

Meer over onze plannen

Wil je meer lezen over onze plannen voor Eemsdelta? Kijk dan op onze lokale website. Daar houden je op de hoogte over al onze standpunten, plannen en actualiteit. 

Bekijk onze video’s

Bekijk de video van D66 Eemsdelta in Delfzijl over onze inzet voor de verkiezingen.

Beeld: D66 Eemsdelta in Delfzijl

Bekijk de video van D66 Eemsdelta in ‘t Zandt over meer zeggenschap voor inwoners.

Beeld: D66 Eemsdelta in ‘t Zandt

D66 Eemsdelta in Loppersum over het afvalsysteem Diftar.

Beeld: D66 Eemsdelta in Loppersum