Subsidieverordening Drenthe

Wij stellen subsidie ter beschikking om mensen, bedrijven en organisaties te ondersteunen. Een goede toegankelijkheid en een eenvoudige manier om subsidies aan te vragen vindt D66 belangrijk.

Goed zicht op de kaders en legitimatie van de toekenning is daarbij natuurlijk van belang. Wij hebben er vertrouwen in dat dit van toepassing is.
Wij ondersteunen dat de voorhangprocedure meer beperkt is geworden tot incidentele subsidies.

Gezien de afwezigheid van reacties op zaken die in afgelopen perioden in de voorhangprocedure zijn geweest vragen wij ons echter wel af wat überhaupt het nut is van deze procedure. Wat D66 betreft is deze procedure onnodig en vraagt extra tijd. Het geeft ons inhoudelijk weinig inzicht in de achtergrondinformatie en eventuele bezwaren.

D66 is dan ook van mening dat in de volgende Statenperiode de voorhangprocedure heroverwogen kan worden. 
De fractie van D66 is positief over beide besluiten in dit statenstuk.