Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 oktober 2014

Doorstroming bevorderen huizenbezitters met restschuld

D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleit voor een doorstroomlening voor huizenbezitters met een restschuld. De schuld wordt niet kwijtgescholden, maar het wordt makkelijker deze te herfinancieren.

Verhoeven: “Mensen met een restschuld zitten vaak gevangen in hun huis. Hierdoor kunnen zij moeilijker verhuizen voor een nieuwe baan of voor een verandering in hun gezin, zoals de geboorte van een kind. De woningmarkt zit hierdoor op slot, dat is slecht voor de economie.”

In ons voorstel wordt voor de restschuld een tweede hypotheek afgesloten bij een regionaal fonds. De gewone hypotheek wordt afgesloten bij reguliere geldverstrekkers, zoals banken. Deze doorstroomlening maakt het voor huishoudens met een restschuld maar met een goed financieel perspectief mogelijk om toch te verhuizen.

Blokkade woningmarkt

De restschuldproblematiek beperkt de verhuismogelijkheden van huizenbezitters en veroorzaakt een blokkade van de doorstroming op de woningmarkt. Voor het deel van de hypotheek die met de verkoop van het huis niet terugbetaald kan worden, moet een doorstroomlenig beschikbaar komen. Deze kleinere restschuldhypotheek wordt annuïtair en versneld afgelost. De lening hiervoor komt beschikbaar via regionale fondsen die gevuld worden door provincies en gemeenten, zoals nu gebeurt bij de starterslening. Het geld vloeit weer terug in het fonds door aflossingen van de schulden. Het is een particulier initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De mensen houden de eigen verantwoordelijkheid over zowel hun hypotheek als de restschuldlening. D66 roept minister Blok (wonen, VVD) op werk te maken van de oprichting van deze restschuldfondsen via een eenmalige Rijksbijdrage.

Onder water

Volgens DNB staat momenteel één op de drie koopwoningen ‘onder water’. Bij de groep dertigers en veertigers staat zelfs 40% van de woningen onder water (DNB). Met de doorstroomlening kunnen normale hypotheekverstrekkers met meer zekerheid een lening aanbieden voor de restschuld. Voor het deel van de restschuld kunnen in 3 jaar tijd 10.000 huishoudens met een huis onder water een nieuwe hypotheek krijgen.

Financiering

Om het fonds op te zetten is een bedrag van €10 miljoen nodig. Dit kan worden gefinancierd door het verlagen van het hoge ziekteverzuim bij de Rijksdienst. Minister Blok heeft al gezegd dat het terugdringen van het ziekteverzuim 35 miljoen euro kan opleveren.