Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Veelgestelde vragen over doneren

Bij het landelijk bureau komen geregeld vragen binnen over giften en donaties. Bijvoorbeeld over de aftrek van giften of over onze ANBI-status. Daarom hebben we de meest gestelde hieronder verzameld. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met Marijn Makker, medewerker fondsenwerving  via 0703566066 of fondsenwerving@d66.nl

Wat is een ANBI?

ANBI betekent letterlijk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Alle informatie over D66 als ANBI vindt u hier.

Is D66 een ANBI en wat betekent dat?

D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

Kan ik mijn eenmalige schenking aftrekken van de belasting?

Een eenmalige schenking is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen*, met een minimumbedrag van €66, en een maximum van 10% van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

*Drempelinkomen
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Wat is periodiek schenken via een Schenkingsovereenkomst?

U kunt D66 en de Mr. Van Mierlo Stichting steunen met een periodieke schenking. Dat doet u middels een schenkingsovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat u elk jaar, gedurende een periode van minimaal 5 jaar, een vast bedrag doneert. Bij overlijden vervalt deze verplichting automatisch. D66 is een ANBI instelling, waarmee de periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Wat is het voordeel van periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst?

Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u meer schenken aan D66 zonder dat het u meer kost. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u tot wel 52% meer geven aan D66, terwijl u uiteindelijk netto evenveel betaalt als nu. Een echte win-win situatie voor zowel D66 als uzelf.

Wat is de looptijd van de schenkingsovereenkomst?

Uw gift is een periodieke schenking wanneer u deze voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren aangaat. U kunt er ook voor kiezen om de periode voor een langere periode of voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Wat is het eerste jaar dat ik het afgesproken bedrag moet overmaken?

U geeft zelf aan in welk jaar u de schenkingsovereenkomst wil laten ingaan. U kunt de overeenkomst ook in een later, maar nooit in eerder jaar in laten gaan. Het afgesproken jaarbedrag moet elk jaar voor 31 december binnen zijn bij D66. Voorbeeld: U spreekt in januari 2015 af dat u elk jaar €300,- schenkt aan D66. De eerste keer dat u het bedrag overmaakt is februari 2015. U vult dan als beginjaar 2015 in.

Wanneer stopt uw gift?

In de overeenkomst vindt u een aantal situaties waarin de gift eindigt. U kunt hierin selecteren welke voor u van toepassing zijn. Wanneer de overeenkomst eerder stopt vanwege een of meerdere van de afgesproken situaties dan blijft de belastingaftrek over eerdere jaren staan. Als u besluit om D66 voor onbepaalde tijd te steunen dan stopt de schenking pas wanneer u overlijdt. Wel heeft u dan het recht om de schenking na verloop van de vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen.

Mag ik eerder gedane of extra giften in het kalenderjaar ook fiscaal voordelig aftrekken?

Nee, giften tellen pas na het afsluiten van de schenkingsovereenkomst mee voor het jaarbedrag. Eerder gedane giften tellen niet mee voor het afgesproken schenkingsbedrag. Eerder gedane en extra giften mogen wel afgetrokken worden volgens de voorwaarden voor een eenmalige gift.

Wat is het transactienummer?

Het transactienummer staat vermeld op uw schenkingsovereenkomst. Dit nummer is samengesteld uit uw D66 lidmaatschapsnummer gevolgd door 01, 02 etc. Dit laatste nummer slaat op het aantal schenkingsovereenkomsten dat u in de loop der jaren met D66 heeft afgesloten. Let op. Het aangifte programma van de belastingdienst accepteert alleen deze numerieke code.  Bent u niet zeker van de juiste code? Neemt u dan contact met ons op dmv een email aan fondsenwerving@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 4 april 2018