P E R S B E R I C H T
26 januari 2022

Inwoners steunen D66-petitie voor veilige oversteekplaats

Doesburg- D66 Doesburg heeft een petitie met 255 handtekeningen (digitaal) overhandigd aan wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort. De 225 inwoners van Doesburg geven door de petitie aan dat ze veilig willen oversteken op de Oranjesingel. De wethouder laat weten met het verzoek aan de slag te gaan.

Inwoners van Doesburg die op de Oranjesingel willen oversteken voelen zich niet altijd veilig vanwege de vele en soms te hard rijdende auto’s in de straat. In het gebied rondom de Oranjesingel is het vaak druk door activiteiten op het sportpark Doesburg, de snackbar, de speeltuin en de moskee. Vooral ter hoogte van de moskee zien bewoners graag dat er iets wordt gedaan tegen het vele verkeer.

De petitie van D66 zet daarom in op een zebrapad ter hoogte van de moskee. Fractie-assistent en kandidaat voor de gemeenteraad Büsra Öczeran voerde de afgelopen maanden gesprekken met omwonenden, en hieruit is gebleken dat zij zich door het vele autoverkeer niet veilig voelen. Aan het begin van de Oranjesingel staan weliswaar twee 30 km-borden, maar die hebben volgens de omwonenden weinig tot geen nut. Öczeran verzamelde 255 handtekeningen voor de petitie, die zij tijdens de commissie VROM van 12 januari 2022 indiende.

De petitie werd goed ontvangen. De wethouder erkende dat er inderdaad een behoefte is en dat er een gevoel van onveiligheid is. Begin april 2022 gaat het college aan de slag met een rehabiliteitsplan voor de wegen. Eén van de wegen die aan rehabiliteit toe is, is de Oranjesingel. Of dit met een zebrapad wordt opgelost of op een andere manier, wordt in het plan bestudeerd.

D66 Doesburg dankt alle ondertekenaars van de petitie, en blijft zich inzetten voor een veilige stad.

Einde persbericht