Diederik Bel

Beeld: Esmée Bochoven

  • 56 jaar
  • 's-Gravenhage
  • Doesburg
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De IJsselkade, met een prachtig overzicht over de Oude-IJssel, de IJssel, de Veluwe-Zoom en Doesburg (in haar omgeving). Hier ligt de oorsprong van Doesburg, het samenvloeien van twee rivieren op de grens van de Graafschap, de Liemers en de Veluwe, dat zie en voel je hier.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een veel beter verkeers- en vervoersbeleid. De hoeveelheid vrachtverkeer dat door de binnenstad rijdt is bijvoorbeeld echt niet meer van deze tijd. De Koepoortstraat-Kerkstraat-Ooiportstraat en Meipoortstraat zouden permanent voor autoverkeer afgesloten moeten worden. Ik heb in Deventer meegemaakt hoeveel beter de stad en de middenstand daar van wordt.
Daarnaast zou de stad haar historische verhaal veel beter kunnen verstellen, met een leuke looproute (met informatie via een app) en hier een daar een bord met wat uitleg voor digitaal wat minder ver gevorderden.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer geld voor verduurzaming van de historische (panden in de) binnenstad.
  • Een historische wandelroute door (de omgeving van) Doesburg, met audio en visuele ondersteuning (deels per app.).
  • Een beter verkeers- en vervoersbeleid, waaronder parkeren en laadvoorzieningen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Wat is je favoriete boek (en waarom)?

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van De Bourgondiërs, van Bart van Loo.
De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale kunstenaars.
Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke kunstwerken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Tja is dit cultuur (?), ik vind van wel de Interclassics Maastricht, een beurs voor klassieke auto’s. De geur van olie en oud leer, heerlijk. Ik denk dat het de stiekem te maken heeft met het terugverlangen naar de tijd van je jeugd en de auto’s die toen het staatbeeld bepaalden. Gelukkig rijd ik al jaren met een plug-in hybride auto, al is opladen in Doesburg een uitdaging. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie mijn hart verpand aan het Zuid-Limburgse Heuvelland (waar ik ook een aantal jaren mocht wonen), dus kom ik graag in Maastricht.

Motivatie of persoonlijke vragen

Ik woon samen met mijn partner Nathalie in Doesburg en wil me graag inzetten voor een leefbaar en duurzaam Doesburg vanuit mijn sociaal-liberale principes.
Eerder was ik vier jaar met veel plezier fractievolger voor D’66 Ede bij de commissies Ruimtelijke ontwikkeling en Openbare ruimte & milieu en heb daar een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Daarna kon ik werk en raadswerk even niet meer combineren (m.n. door de wekelijkse vergadercyclus in Ede). Thans heb ik wat meer tijd beschikbaar.
Mijn kracht is de combinatie van sterke inhoudelijke dossierkennis, een goede politiek-bestuurlijke antenne en een verbindende stijl met andere partijen en (maatschappelijke) organisaties.