Büsra Özceran

Beeld: Esmée Bochoven

  • 22 jaar
  • Doetinchem
  • Doesburg
  • Zij/haar

Motivatieintro

Doesburg is nog lang niet af en we staan voor grote uitdagingen. Dit zijn geen problemen die zichzelf oplossen. Er is vraag naar meer diversiteit en inclusiviteit, meer openheid, transparantie en wat aansluit bij de huidige manier van denken en doen.
In de politiek neem je beslissingen over de toekomst, in plaats van aan de zijlijn te bedenken hoe het beter kan. Ik wil graag een luisterend oor zijn voor de inwoners van Doesburg. Op dit moment zit ik al ruim een jaar in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) om mezelf te ontplooien. Thema’s waar ik met veel interesse naar kijk zijn: milieu, veiligheid, duurzaamheid, het sociale domein en de jeugd. De jeugd is immers de toekomst!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De dijk in de wijk de ooi, omdat vooral in tijdens deze pandemie het belanrgijk is om toch genoeg te kunnen bewegen en de dijk is voor mij de perfecte plek om mijn dagelijkse frisse lucht te halen. Dit doe ik in combinatie met het luisteren van een goed boek.

Wat is je favoriete boek?

Wees niet bedroefd. Dit boek heeft mij op persoonlijk vlak dermate geïnspireerd dat ik het boek blijf herlezen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De uitvoering van de jeugdwet en de WMO.
  • Betrokkenheid van en woon- en werkkansen voor jongeren vergroten.
  • Bewoners met schulden beter en op tijd helpen.

Laatst bezochte culturele event?

Ik heb laatst de Tweede Kamer der Staten-Generaal bezocht. Het onderwerp was het regeerakkoord waarin de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in haar regeringsperiode bevat. Het nieuwe regeerakkoord biedt unieke kansen voor fundamentele veranderingen in de samenleving. Tal van ook (onderwijs-)juridische zaken zullen daarbij bediscussieerd en opgelost moeten worden. Ik vind het belangrijk om ook op nationaal niveau in de gaten te houden wat er speelt en hoe dit zich verhoudt tot het lokale niveau.

Motivatie of persoonlijke vragen

Er zijn nog veel mensen die vanwege taalachterstand, psychische of lichamelijke problematiek, financiële problemen, of een verstandelijke beperking minder kansen hebben of eenzaam zijn. Ook jongerenparticipatie is belangrijk; jongeren betrekken bij beleid en maatschappelijke activiteiten, zorgen voor scholing, werkgelegenheid en huisvesting. Ik streef daarom, samen met een aantal jongeren, ernaar om in 2022 een jongerenraad op te richten.
Niet alleen voor, maar samen met jongeren! Thema’s waar ik met veel interesse naar kijk zijn: milieu, veiligheid, duurzaamheid, het sociale domein en de jeugd. De jeugd is immers de toekomst!