Vervolgstap BWH op het Haveneiland

D66 maakt zich al jaren sterk voor een vernieuwd Burgerweeshuis op het Haveneiland. Afgelopen raadsvergadering is weer een goede stap in die richting gezet. Dat heeft het nodige masseerwerk gevergd binnen de coalitie omdat er een ander voorstel vanuit het college lag. Dat voorstel is ingrijpend gewijzigd met twee aangenomen amendementen en daar zijn we trots op.

Beeld: Burgerweeshuis

Het college wilde een pauze inlassen met een nieuw onderzoek
Deventer wenst zowel een nieuw poppodium als een gemoderniseerde Schouwburg. Het afgelopen jaar zijn die plannen uitgewerkt en vooral het plan voor de schouwburg is veel duurder geworden dan eerder gedacht. Heel begrijpelijk en uitlegbaar, maar het beschikbaar budget is niet verdubbeld. Beide projecten zouden samen meer dan 50 miljoen kosten (BWH 15 mln en schouwburg 35 mln). Daarom bedacht het college het plan om te onderzoeken of een besparing mogelijk is door beide instellingen onder 1 dak samen te voegen. Daarvoor werd een gedegen onderzoek van zeker een half jaar voorgesteld dat zo’n 4 ton zou kosten. In afwachting op de resultaten zou de planvorming voor het BWH en de schouwburg (als zelfstandige projecten) in de pauzestand worden gezet

D66 wil geen pauzestand voor het BWH
Dit idee riep veel weerstand op en is moeilijk uitlegbaar voor het BWH dat een gedegen en haalbaar plan heeft uitgewerkt. Daarbij wacht het BWH al jaren op een besluit van de raad. Want de tijd dringt voor het BWH voor hun huidige locatie. Eind 2025 moet er verhuisd worden naar een nieuwe plek. Onnodige vertraging voor een welverdiende en goede plek voor het BWH willen we voorkomen.  Er zitten in het plan van het BWH nog wel een paar losse eindjes met onzekerheden. D66 stelde voor deze op korte termijn goed uit te zoeken. Als die losse eindjes meevallen is er alle reden om het poppodium voortvarend te realiseren op het Haveneiland. Dat brengt ook vaart in de ontwikkeling van dat bijzondere gebied. 

D66 is verheugd met een compromis waarmee het BWH verder kan
D66 heeft zich binnen de coalitie sterk gemaakt voor een compromis waarbij (1) de losse eindjes voor het BWH snel worden onderzocht. Als die meevallen kan de planvorming op het Haveneiland worden voortgezet; dat is de hoofdkoers (plan A). Maar omdat het ook kan tegenvallen is het goed een terugvaloptie te hebben (plan B). Dat pleit voor een kortlopend (en veel goedkoper) onderzoek of het toch nog haalbaar is om de beide instellingen onder 1 dak samen te brengen. Voor dat gecombineerde compromis ontstond draagvlak binnen de coalitie. Dat leidde tot een amendement
over het BWH en daarnaast een amendement over het haalbaarheidsonderzoek.  
Beide amendementen zijn op woensdagavond 22 februari aangenomen door de gemeenteraad!

Over 4 maanden hebben we nieuwe inzichten uit het onderzoek
Voor zowel het onderzoek naar de losse eindjes voor het BWH als het haalbaarheidsonderzoek wordt een termijn van maximaal 4 maanden uitgetrokken. Onze fractie moet nog zien of het haalbaarheidsonderzoek wat oplevert omdat alle experts zeggen dat dit geen briljant idee is. Maar we geven het een kans om kortlopend te onderzoeken. We gaan er (met de vingers gekruist) vanuit dat de losse eindjes voor het plan BWH op het Haveneiland goed aan elkaar te knopen zijn en dat het haalbaarheidsonderzoek geen verrassende nieuwe inzichten oplevert. 
D66 kijkt uit naar een snelle realisatie van het Burgerweeshuis op het Haveneiland!