Lisanne van der Weijden

Beeld: Eigen beeld

Binnen een levendige politieke vereniging als D66 Den Haag met 1.700 leden worden er veel activiteiten en projecten ontplooid. Een andere taak van de penningmeester is dan ook te beoordelen of activiteiten en projecten binnen de jaarbegroting passen.

Lisanne ziet er verder op toe dat activiteiten en projecten een gedegen financiële onderbouwing hebben, monitort deze activiteiten, en stuurt daar waar nodig is bij.