Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 december 2017

Democratische legitimatie: ook in uiterst onwaarschijnlijk scenario

In Nederland is al enige tijd sprake van een ‘substantieel’ dreigingsniveau, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Tijdens de Troonrede op Prinsjesdag zijn bijvoorbeeld de Koning en zijn eventuele opvolgers, alle bewindspersonen en de volledige Staten-Generaal alsmede de Raad van State aanwezig in de Ridderzaal. Als er op dat moment iets ernstigs gebeurt, dan zou dat het voltallige bestuur van het land raken. D66 wil dat ook in een dergelijke crisissituatie een democratisch gelegitimeerd bestuur de leiding over het land heeft. Nu is het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zo dat in een dergelijke situatie Defensie, en een aantal ambtenaren van de NCTV en andere ministeries bij elkaar komen om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Continuïteit van het landsbestuur

D66 vindt dat ook op onvoorziene momenten de macht democratisch gelegitimeerd moet zijn. Tweede Kamerlid Joost Sneller: “De wijze waarop we met een dergelijke onverhoopte situatie om zouden gaan, is nu onvoldoende democratisch gelegitimeerd. Er moet wat D66 betreft ook democratische legitimatie zijn als het ondenkbare gebeurt. Iedereen hoopt natuurlijk dat dit nooit nodig zal zijn. Maar de continuïteit van het landsbestuur is een gewichtige zaak die we zorgvuldig moeten regelen.” Sneller wil dat minister-president Rutte een regeling uitwerkt waarin de democratische legitimiteit van het bestuur is gewaarborgd. Dat zal hij vandaag aan de premier voorleggen bij het debat over de begroting van Algemene Zaken.

Thema

Rechtsstaat & democratie

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

Lees meer