Bastiaan van der Hoeven

Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

“De huidige corona-, klimaat- en wooncrisis hebben laten zien dat we niet afwachtend, maar proactief en progressief dienen te zijn.”

  • 23 jaar
  • Binnenmaas
  • Delft
  • Hij/hem

Sinds een jaar of drie mag ik mij inwoner van Delft noemen. Als student zijnde ben ik weliswaar “import” Delftenaar, maar dit betekent niet dat ik geen hart heb voor de stad. Door haar historische stadscentrum en grachten was ik op slag verkocht tijdens mijn allereerste OWee. Die ontvangstweek markeerde voor mij het startsein als student Civiele Techniek in Delft. Een stad die mij veel gegeven heeft, maar ook een stad waar nog veel kansen liggen. Daarbij staan onderwerpen als leefbaarheid, huisvesting en de aanpak van de klimaatcrisis wat mij betreft voorop. Sinds de zomer van 2021 heb ik al mijn steentje bij mogen dragen als fractiesecretaris van D66 Delft, maar ik kijk er nu al naar uit om vanaf 16 maart door te mogen met een nieuwe, grotere en ijzersterke D66 fractie.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Beestenmarkt. Wanneer ik eenmaal bij Belvédère, Moeke of een van de andere horecazaken op het terras zit dan is de tijd eindelijk aangebroken om te ontspannen met vrienden. Bij gebrek aan het normale studentenleven ben ik hier sinds de pandemie vaak te vinden geweest. Een spot waar ik erg benieuwd naar ben is het Van Leeuwenhoekpark die in aanbouw is naast het station.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Verruiming van de woningmarkt door het bouwen van 15 duizend woningen voor 2040. Hierbij ligt de focus niet op één type woning, maar moet er gebouwd worden met als focus een balans tussen (sociale) huur- en koopwoningen. Zodat iedereen, van starter tot oudere, prettig kan wonen.
  • Het bijbouwen van studentenwoningen, waarbij de focus wat D66 verschuift naar meer onzelfstandige studentenwoningen. De afgelopen coronacrisis heeft geleidt tot aantoonbaar meer eenzaamheid en verslechterde mentale gezondheid onder studenten, dus moet het voor elke Delftse student mogelijk zijn om samen met andere studenten te wonen.
  • De overstap naar schone energie, die door deze coalitie in gang is gezet, voortzetten om de afspraken van de Klimaatwet te behalen. Kortom: Delft energieneutraal in 2050.