Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Debat over seksueel misbruik in de sport

Vandaag debatteert de Tweede Kamer op initiatief van D66 over het rapport van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Uit het rapport van de Commissie bleek dat 1 op de 8 van de ondervraagden in zijn of haar jeugd te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. Bij 60% gaat het dan zelfs om jongeren onder de 16 jaar. D66 is geschrokken van deze cijfers.

Voor D66 staat het belang van het slachtoffer altijd voorop. Het is belangrijk dat de meldingsbereidheid van gevallen van seksuele intimidatie en misbruik omhoog gaat. Elke melding van misbruik moet serieus genomen worden. Daarnaast is het voor D66 van groot belang dat er een cultuuromslag komt. De hele campagne rondom #metoo heeft al voor meer bewustwording gezorgd, maar er is nog veel werk aan de winkel. Het speciale Centrum Veilige Sport moet zich daarvoor inspannen. Hieronder leest u de inbreng van D66-Kamerlid Antje Diertens.

Voorzitter,
Vandaag voeren we een belangrijk debat net als op veel andere plekken in de samenleving is ook in de sportwereld sprake van seksuele intimidatie en misbruik. We voeren dit debat aan de hand van het rapport van de Commissie De Vries, en ook op basis van de rondetafel die hier in de Kamer is georganiseerd. Ik wil iedereen die de Kamer van informatie heeft voorzien daar graag voor danken.

Ten eerste wil ik het graag hebben over de voorgestelde meldplicht. Het is goed dat voor slachtoffers geen meldplicht gaat gelden. Hoe belangrijk het ook is dat van elke zaak melding wordt gedaan, het gaat ons te ver om van slachtoffers zoiets ingrijpends te eisen. We snappen de roep om een meldplicht voor besturen van verenigingen, we willen immers allemaal dat besturen niet wegkijken, en dat er daadkrachtig wordt opgetreden. We zien echter nog wel haken en ogen, omdat de regie altijd bij het slachtoffer moet blijven liggen. Hij of zij moet er klaar voor zijn om misbruik of intimidatie te melden. Eergisteren heeft NOC*NSF ingestemd met een meldplicht voor besturen. Over die meldplicht vraag ik de Minister: Is een bestuurder ook verplicht melding te doen als het slachtoffer (nog) geen melding wil doen?

Belangrijker nog dan een meldplicht is wat ons betreft het verhogen van de meldingsbereidheid. We moeten zorgen dat elke melding serieus genomen wordt. Daarvoor is een grote cultuurverandering nodig. De cultuur in de sport is te gesloten. Gister is dat in het rapport voor de KNWU nogmaals bevestigd. Ik ben blij dat de KNWU zichzelf de spiegel voor heeft gehouden en aan de slag gaat met dit probleem.

Vanaf nu moet het duidelijk zijn: Nee betekent nee. De hele campagne rondom #metoo heeft al voor veel meer bewustwording gezorgd. Niet alleen bij slachtoffers, die zich meer en meer uit durven spreken, maar ook bij de omgeving, die er minder vaak voor kiest om weg te kijken. Het Centrum Veilige Sport kan zich inspannen voor die belangrijke cultuurverandering. Belangrijk daarbij is dat we leren van de ervaringen van het Centrum Seksueel Geweld. Dit is een centraal meldpunt dat voor de hele samenleving werkt en ze combineren expertise van psychologen, artsen en politie. Het Centrum Veilige Sport zou serieuze meldingen door moeten verwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld. Met het centrum seksueel geweld voorkomen we versnippering. Door een goede registratie kunnen we voorkomen dat misbruikers van sector naar sector hoppen. Kan de Minister aandacht vragen voor het tegengaan van deze versnippering en het hoppen van sector naar sector?

Voor zaken waarbij het slachtoffer nog twijfelt over de ernst van zijn of haar verhaal kan informatie gevraagd worden bij het Centrum Veilige Sport. Dit centrum zou, bijvoorbeeld met een chatfunctie, kunnen ondersteunen bij dit soort hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan aanrakingen waarbij je je ongemakkelijk gaat voelen of een trainer die seksuele toespelingen maakt. Voor vragen daarover moeten jongeren op een laagdrempelige manier ergens terecht kunnen. Bovendien past zo’n chatfunctie veel meer bij deze tijd.  Wil de Minister onderzoeken of een chatfunctie kan worden toegevoegd aan het Centrum Veilige Sport? Wat wordt er met de meldingen bij het Centrum Veilige Sport gedaan? Worden de gegevens, natuurlijk geanonimiseerd, bewaard zodat er lering uit kan worden getrokken?

Voorzitter,
Ik rond af. Zoals ik al zei is het belangrijk dat we dit debat voeren. Ik kijk dan ook uit naar de inbreng van mijn collega’s en de Minister en hoop dat we samen met de sportwereld dit maatschappelijke probleem snel beter aanpakken.

Thema

Zorg & samenleving

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.

Lees meer