Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 september 2017

Inbreng Kamerlid Rob Jetten bij debat Schiphol/Lelystad

Vandaag debatteert de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg van de commissie Infrastructuur & Milieu over Luchtvaart. Lees de inbreng van Kamerlid Rob Jetten hier terug.

Voorzitter,
Luchtvaart is een dossier met veel acute knelpunten en achterstallig onderhoud voor structurele oplossingen. De nieuwe bewindspersoon zal flink aan de bak moeten. De vraag is: hoe heeft het zover kunnen komen?

Allereerst het eindeloze polderen. De Alderstafels waren tien jaar geleden nuttig om het overleg tussen sector en omgeving te verbeteren, maar zijn inmiddels op alle fronten vastgelopen en de knoop is nog complexer. Ondertussen stond IenM erbij en keer ernaar. Opeenvolgende bewindspersonen hebben te weinig regie gevoerd en teveel naar de sector gekeken.

Dit gebrek aan sturing werd dit jaar pijnlijk duidelijk. Er is niet tijdig geanticipeerd op de drukte op Schiphol, de herindeling van het luchtruim loopt hopeloos achter, er is geen fatsoenlijk selectiviteitsbeleid, de voorbereiding van Lelystad is een rommeltje en het vrachtverkeer lijkt door IenM compleet vergeten. Tot slot heeft de Kamer eigenlijk nooit écht in de polderkeuken kunnen kijken. We hebben moeten vertrouwen op de regierol van het ministerie en het wel of niet daadkrachtig optreden van de bewindspersoon.

Wat D66 betreft is het hoog tijd voor de politiek om zelf weer in de cockpit te gaan zitten en heldere keuzes te maken. Die handschoen zal een nieuw kabinet moeten oppakken. Voor D66 geldt daarbij: zorgvuldigheid boven snelheid.

Laat mij allereerst stilstaan bij de vliegroutes van en naar Lelystad. D66 en CDA waarschuwen al jarenlang dat het uitblijven van herindeling van het luchtruim een heel groot probleem is. Dit wordt nu pijnlijk duidelijk. Er komen lage vliegroutes boven woonwijken, natuur- en stiltegebieden met veel hinder tot gevolg en er zijn grote onzekerheden voor de toekomst van kleinere vliegvelden als Teuge. Dé vraag is: waarom is er door IenM niet veel eerder vaart gezet achter herindeling van het luchtruim? Waarom niet na het LVNL advies van 2009? Waarom niet na verschillende moties die hier de afgelopen jaren om hebben verzocht? Bijvoorbeeld om dit uiterlijk 2015 gereed te hebben. Hoe is het mogelijk dat Nederland pas dit jaar in actie is gekomen? Klopt het dat de staatssecretaris deze kabinetsperiode geen enkele inspanning heeft ondernomen om met België en Duitsland op 1 lijn te komen voor een snelle herindeling? De hamvraag ten aanzien van het luchtruim is: Kunnen we de herindeling versnellen om routes te optimaliseren? Zo ja, hoe snel kan het? Wat is daar voor nodig? En is het niet slim om te wachten met het openen van Lelystad Airport totdat dit proces volledig is afgerond?

Ik zoom in het kader van de vliegroutes ook nog even in op Oost-Nederland, want de impact daar is groot. De staatssecretaris heeft in de afgelopen maanden een aantal keren gezegd: Deze routes passen binnen de afspraken en zijn het maximaal haalbare. Toch is het haar gelukt om kleine aanpassingen te doen. Dat is fijn voor enkele bewoners en bedrijven die worden ontzien, maar ook een hard gelach voor al die anderen. Is dit echt het hoogst haalbare? Wat hebben mensen aan de toezegging dat vliegtuigen vaak hoger zullen vliegen dan 3.000 voet? In hoeveel van de gevallen zal dat zo zijn? En welke consequentie ziet de staatssecretaris als blijkt dat het merendeel van vluchten toch op het laagste niveau wordt uitgevoerd? Wat gaat de staatssecretaris doen voor de paraspringers op vliegveld Teuge? En wat ziet zij precies zich voor zich als ze spreekt van een versnelde verplaatsing van recreatief verkeer van Lelystad naar Teuge?

Dan het type vluchten op Lelystad. Voor D66 is één ding heel erg belangrijk. Lelystad komt er voor slechts één doel: als overloopluchthaven van Schiphol. De deal is: vakantievluchten worden verplaatst naar Lelystad om op Schiphol ruimte te bieden aan Mainport-verkeer: intercontinentale vluchten, zakelijk verkeer en vrachtvervoer. Dat is extra belangrijk nu Schiphol volloopt. Willen we de concurrentiepositie van Schiphol versterken zonder extra druk op klimaat en omgeving, dan moet Schiphol binnen het huidige milieuplafond extra ruimte creëren voor mainportverkeer. De ronde tafel van vorige week heeft bij mijn fractie de twijfels op dit punt niet weggenomen, maar eerder versterkt. Schiphol kiest bij voorkeur voor het verleiden van maatschappijen om voor Lelystad te kiezen. Dat heeft natuurlijk de voorkeur, maar wat als die verleiding niet werkt?

Op dit moment heeft IenM dan niet de noodzakelijke stok achter de deur gereed. Het is ook nog maar de vraag of de Europese Commissie de juridische instrumenten die Nederland nu op het oog heeft ook accepteert. Waarom is de staatssecretaris pas zo laat begonnen met dit proces? Welke garantie kan zij geven dat Lelystad vanaf de opening alleen wordt ingezet als overloopluchthaven? Welke instrumenten moeten voor die tijd absoluut beschikbaar zijn? Slotallocatie, een verkeersverdelingsregel, andere opties? Voor D66 is het onacceptabel als er vanaf 1 april 2019 autonome groei van vliegbewegingen ontstaat op Lelystad. De hamvraag is dus: Gaat Lelystad niet open als de noodzakelijke maatregelen niet op tijd beschikbaar zijn?

In het verlengde van slots en selectiviteit nog een vraag over vrachtverkeer. Voor D66 is dat een essentieel onderdeel van de mainportfunctie en de economische kracht van Schiphol. Is de staatssecretaris van plan om een local rule vast te stellen die slot coördinator de mogelijkheid geeft om ongebruikte slots te prioriteren voor vrachtmaatschappijen?

Tot slot, biokerosine. D66 ziet een grote vergroeningsopgave voor de luchtvaart. Biobrandstof is voor de korte termijn cruciaal, omdat er voorlopig geen volledig emissievrije alternatieven zijn. Het CE Delft rapport is een stapje in de goede richting, maar het ontbreekt in Europa aan productie van echt duurzame biokerosine. Mag ik de staatssecretaris verleiden, ook vanwege haar klimaat-pet, tot het geven van een advies voor het volgende kabinet over het stimuleren van biokerosine?

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48