Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 mei 2017

Inbreng debat over het verslag van informateur Schippers

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Edith Schippers over de vastgelopen formatie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Alexander Pechtold terug.

 

De onderhandelingen over een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks zijn vastgelopen. Tot mijn grote teleurstelling. We hebben enkele weken stevig onderhandeld. Op een basis van vertrouwen, en respect voor elkaars opvattingen. Onder leiding van informateur Schippers is veel werk verzet, waarvoor mijn fractie haar zeer erkentelijk is.

Deze combinatie van partijen was een door ons zeer gewenst kabinet. Om drie redenen:

  1. Het is een progressief kabinet, dat links en rechts zou verbinden. Een kabinet voor alle Nederlanders.
  2. Het is een combinatie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een stabiele meerderheid in beide Kamers.
  3. Daarnaast zagen wij met deze partijen kansen voor een ambitieus regeerakkoord om Nederland verder te brengen.

Ik heb op deze plek eerder gezegd: De totstandkoming van dit kabinet van vier partijen zal niet over rozen gaan. Er zijn verschillen, zeker. En ja, die verschillen waren er. Maar de inzet en de politieke wil waren er ook. Dat het uiteindelijk toch is vastgelopen, wil niet zeggen dat het niet had kunnen lukken. Maar gebleken is, dat de verschillen te groot waren om nu te overbruggen.

Vandaag gaat de formatie een nieuwe fase in. De inzet van D66, mijn inzet, blijft dezelfde. Mensen verwachten van ons dat we tegenstellingen overbruggen, dat we samenwerken. Hoe nu verder?

Mijn fractie adviseert dat de Kamer een verkenner aanwijst, van VVD-huize. Met de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet dat links en rechts verbindt én kan rekenen op een stabiele meerderheid in beide Kamers der Staten-Generaal. Tot slot adviseert mijn fractie in de Verkenning te inventariseren of eerder opgeworpen blokkades nog steeds gelden.