Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

Debat over de invoering van het correctief referendum

Vandaag is in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel om een correctief referendum in te voeren. D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten heeft in het debat aangegeven dat D66 tegen dit wetsvoorstel is.

De oprichters van D’66 hebben in 1966 ingezet op een plan voor vernieuwing voor een vitalere democratie. Daarbij werd vooral ingezet op directe invloed op de macht, zoals gekozen bestuurders. Wij hebben als partij altijd positief-kritisch naar het referendum gekeken. Wij zijn nog altijd voorstander van een correctief, bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de parlementaire democratie. Maar alleen met de juiste kaders. Naast heldere spelregels over de aanvraag van een referendum en opkomst, vindt D66 het belangrijk dat we referenda inzetten op geschikte onderwerpen.

De leden van D66 hebben bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2017 uitgesproken dat zij niet willen dat internationale verdragen referendabel zijn. In ons verkiezingsprogramma 2017 staat dan ook:

D66 is voorstander van referenda als noodrem op nieuwe wetgeving, maar niet als volksgericht om met één pennenstreek de vooruitgang die zestig jaar Europese samenwerking ons heeft gebracht in vrede, welvaart en veiligheid, vastgelegd in wet- en regelgeving en verdragen, uit te wissen. De huidige referendumwetgeving en het instrument zelf zijn volstrekt ongeschikt voor dergelijke besluiten en dient te worden aangepast (…).

Daarnaast wil D66 dat de bevolking als noodrem de mogelijkheid krijgt om met een correctief bindend referendum wetsvoorstellen tegen te houden, nadat het parlement deze heeft aangenomen. Dit correctief bindend referendum omvat geen internationale verdragen.

Het voorliggende wetsvoorstel voor het correctief referendum voldoet niet aan de door de leden van D66 gewenste kaders. Internationale verdragen zijn volgens het wetsvoorstel dat nu in de Tweede Kamer wordt besproken namelijk wel referendabel.

De wet kan, omdat dit een tweede lezing voor een aanpassing van de Grondwet betreft, niet meer worden aangepast. De fractie van D66 kan daarom niet instemmen met deze tweede lezing.

Bovendien heeft het voorstel, ook met de steun van D66, bij lange na niet de vereiste 2/3 meerderheid van de Tweede Kamer en 2/3 meerderheid van de Eerste Kamer die nodig is voor een Grondwetswijziging.

Lees hier de hele spreektekst van Rob Jetten bij het debat over het correctief referendum.

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48