Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 februari 2017

Spaarzame ouderen niet langer bestraffen

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wil de vermogensinkomensbijtelling (VIB) afschaffen, zodat in de Wet langdurige zorg (Wlz) het spaargeld of het eigen huis van mensen niet meer wordt meegerekend bij het bepalen van de eigen bijdrage.

De VIB treft vooral ouderen met een laag inkomen of pensioen maar wel met een behoorlijk spaarpotje, die verhuizen naar een verpleeghuis of zorg vanuit de Wlz thuis krijgen. Vera Bergkamp: “Spaarzaam leven moeten we niet bestraffen. Er zijn genoeg ouderen die hun leven lang zuinig hebben gedaan zodat ze een appeltje voor de dorst hebben voor het geval ze oud en of ziek worden. Of ouderen die hun vermogen in hun huis hebben zitten, dat ze moeten afstaan op het moment dat ze het verpleeghuis in gaan. D66 wil niet dat dit vermogen verdampt zodra ze in een verpleeghuis terecht komen. Daarom willen we deze regeling afschaffen en hebben we in de doorrekening van ons verkiezingsprogramma 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.”

Geen schimmige constructies

Sinds 2013 is de VIB van kracht, dit houdt in dat bovenop het inkomen dat voor de eigen bijdrage moet worden betaald 8% van het box 3 vermogen wordt opgeteld. Op basis van dit vermogen wordt besloten hoeveel eigen bijdrage iemand uiteindelijk maandelijks moet betalen. Mensen die de hoge eigen bijdrage Wlz betalen, grofweg mensen zonder jonge kinderen of zonder partner die nog thuis woont, zijn door deze VIB gemiddeld 235 euro per maand meer gaan betalen. Bij de invoering van de VIB is berekend dat iemand met een vermogen van 100.000 euro en een gemiddeld rendement van 2%, na 10 jaar de helft van zijn vermogen kwijt zou zijn vanwege de VIB. Inmiddels is de spaarrente gedaald, bij veel banken tot nog maar 0,25%. Het vermogensverlies gaat daardoor veel sneller dan eerder bij het tot stand komen van de regeling werd gedacht. “Je ziet op internet notaris- en accountantskantoren tips geven om de VIB te ontwijken. Zo wordt ouderen geadviseerd om via een opeisbaarheidsclausule in het testament vast te leggen dat de kinderen de erfenis kunnen opeisen. Of via een schenking op papier een schuld kan worden opgebouwd die pas opeisbaar is bij het overlijden, maar het vermogen in box 3 wel vermindert. Dit soort fiscale trucjes zijn niet nodig als je ervoor kiest om de VIB af te schaffen,” aldus Bergkamp.

In de berekening van het bijdrage-plichtig inkomen zelf wordt 4% van het box 3-vermogen meegerekend, die blijft in het voorstel van Bergkamp overeind. D66 schaft de extra VIB van 8% die hier bovenop komt, af.