Bewindspersonen

  • Kajsa Ollongren

  • Ingrid van Engelshoven

  • Wouter Koolmees

  • Sigrid Kaag

  • Menno Snel

  • Stientje van Veldhoven

  Kajsa Ollongren

  • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Vicepremier

  Portefeuilles: Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke herindelingen, Constitutionele zaken, Verkiezingen, Openbaarheid van bestuur en open data, AIVD, Wonen en bouwen, Rijksdienst, Ruimtelijke ontwikkeling.

  Lees meer
  • Iedereen
  • Cultuurliefhebbers
  • Europeanen
  • Groene Realisten
  • Jonge ouders
  • Leraren
  • LHBTI'ers
  • Nederlanders in het buitenland
  • Ondernemers
  • 50-plussers
  • Sporters
  • Studenten
  • Young Professionals
  • Zzp'ers
  • Iedereen
  • Cultuurliefhebbers
  • Europeanen
  • Groene Realisten
  • Jonge ouders
  • Leraren
  • LHBTI'ers
  • Nederlanders in het buitenland
  • Ondernemers
  • 50-plussers
  • Sporters
  • Studenten
  • Young Professionals
  • Zzp'ers
  Resultaten voor 14
  Resultaten voor

  Onze afspraak met Nederland

  Voor de verkiezingen hebben we een afspraak gemaakt met u. Als wij mochten regeren dankzij uw stem, zouden wij de komende 4 jaar tenminste het volgende voor elkaar krijgen:

  Kleinere klassen

  Lastenverlichting op werk

  Extra verpleegkundigen

  Taalles vanaf dag 1

  Kolencentrales gaan dicht

  Nederland is voorloper in de EU

  We maken het onderwijs persoonlijker

  We investeren fors in het onderwijs. We gaan plofklassen tegen en zorgen dat elk kind voldoende persoonlijke aandacht krijgt. Er wordt fors geïnvesteerd in meer klassenassistenten en conciërges en minder werkdruk voor leraren.

  Wie werkt gaat erop vooruit

  We zorgen dat werk meer gaat lonen. En we pakken de tweedeling op de arbeidsmarkt aan, zodat de vaste baan beter bereikbaar wordt.

  Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

  Dit kabinet doet een enorme investering in de verpleeghuiszorg. Hierdoor komen er duizenden extra banen in de zorg, komt er meer aandacht voor mensen en meer zorg op maat.

  Vluchtelingen leren direct Nederlands

  Vluchtelingen krijgen taalles vanaf dag 1. Want als je de taal spreekt, kun je beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind, zelf makkelijker onderwijs volgen en sneller een baan vinden.

  De vervuiler betaalt

  Dit is het groenste regeerakkoord ooit. We komen nú in actie voor een schone toekomst. We sluiten de kolencentrales en volgen het principe ‘de vervuiler betaalt’.

  We werken samen in Europa

  De Europese Unie is voor ons meer dan alleen een economische gemeenschap. Het is ook een waardegemeenschap waar Nederland zich thuis voelt. We werken in Europa samen om oplossingen te vinden voor grote uitdagingen als klimaatverandering, veiligheid en migratie.

  Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

  Lees hier het regeerakkoord