Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 november 2016

D66 en CDA-wet modernisering ambtenarenrecht aangenomen

De initiatiefwet van D66 en CDA voor de normalisering van het ambtenarenrecht is aangenomen in de Eerste Kamer.

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: “Hiermee wordt de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gelijk getrokken met de private sector. De mobiliteit tussen beide sectoren kan hiermee gemakkelijker worden.” Mona Keijzer: “Daarnaast gaat het reguliere arbeidsrecht, zoals de regels rond ontslag, ook voor ambtenaren gelden. Ambtenaren en hun vakbonden krijgen nu dezelfde rechten als in de marktsector, met een arbeidscontract en echt gelijkwaardige onderhandelingen met een cao. En bij de overheid wordt de rol van de werkgever en wetgever scherper gescheiden.” Alle ambtenaren bij de gemeente, provincie, ministeries en uitvoerende rijksdiensten als de Belastingdienst gaan onder de nieuwe wet vallen.

Volgende stap in normalisering rechtspositie ambtenaren

De wet is het sluitstuk van een lang proces van normalisering, dat in 1980 begon met het opheffen van het stakingsverbod voor ambtenaren. Daarna werden stapsgewijs een aantal zaken binnen het arbeidsrecht op ambtenaren van toepassing gebracht. “Vroeger hadden ambtenaren wachtgeld, andere werknemers kregen WW. Dat is in de jaren negentig  gelijk getrokken. Dat geldt ook voor onder andere de Arbeidstijdenwet en de Wet op de ondernemingsraden. In 1998 is een motie aangenomen van een PvdA-Kamerlid om de bijzondere status van ambtenaren te normaliseren, waardoor ze gewoon onder een cao kunnen vallen. Het duurde tot 2010 voor D66-Kamerlid Koser Kaya en CDA-Kamerlid Van Hijum hun initiatiefwet hebben ingediend. Ik ben er trots op dat die wet vandaag in de Eerste Kamer een ruime meerderheid heeft gehaald!” aldus Van Weyenberg. Mona Keijer: “Met dit wetsvoorstel blijven wel de integriteitsvereisten en het afleggen van de ambtseed van toepassing op mensen die ten behoeve van het algemeen belang werkzaam zijn bij de overheid.”