Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 augustus 2012

D66-congres voor afschaffing wietpas

Een meerderheid van het D66-congres heeft vandaag ingestemd met de afschaffing van de landelijke wietpas. D66 wil het door CDA-VVD verplichte registratiesysteem terugdraaien, omdat deze illegale straathandel en drugsoverlast bevordert. Het aangenomen amendement op het verkiezingsprogramma acht de wietpas discriminerend en waarschuwt voor de risico’s voor de privacy van coffeeshopbezoekers.

Straathandel en overlast

Sinds de invoering van de wietpas, in eerste instantie bedoelds om overlastgevend toerisme terug te dringen, is de illegale straathandel in de zuidelijke provincies fors toegenomen. D66-Kamerlid Magda Berndsen maakt zich zorgen over de toenemende overlast en de behoefte aan extra politie in Limburg, Zeeland en Noord-Brabant: “Het kan niet de bedoeling zijn dat illegale handel op straat toeneemt, wiettoeristen zich naar andere steden verplaatsen en extra politieagenten nodig zijn om de overlast tegen te gaan. Wij moeten de wietpas afschaffen en de teelt van cannabis legaliseren en reguleren.” Volgens D66 moeten teelt en verkoop worden geregeld via een gesloten en belastingplichtige keten, waaruit zware criminelen worden geweerd.

Discriminatie

Volgens de Grondwet wordt iedereen die zich in Nederland bevindt, gelijk behandeld. VVD en CDA willen echter door middel van de wietpas de toegang tot gereguleerde wiet aan buitenlanders en Nederlanders die niet in het land wonen verbieden. Alleen mensen die in Nederland wonen en zich als wietroker registreren, krijgen toegang tot coffeeshops. “Het is jammer dat VVD en CDA gelijkheid prediken, maar in de praktijk met de wietpas een onderscheid maken tussen mensen. Of je hier woont of op bezoek bent, zou niet moeten uitmaken. Iedereen moet dezelfde regels volgen. Het gaat erom dat er geen overlast rondom coffeeshops is,” aldus Berndsen.

Aantasting van privacy

D66 verzet zich tegen de verplichte registratie van mensen die wiet roken, omdat dit een aantasting van het recht op privacy is. Eerder waarschuwde het College Bescherming Persoonsgegevens dat de proportionaliteit van de registratiemaatregel onvoldoende is. De sociaal-liberalen uiten vandaag hun zorgen over het waarborgen van persoonsgegevens. “Niemand vindt het prettig om zich als wietgebruiker te moeten registreren als je maar af en toe een joint rookt. Of je drinkt, wiet rookt of in een café zit, gaat de overheid niet aan. Maar nog erger is het feit dat de veiligheid van je persoonsgegevens in het geding kan komen. Het is onduidelijk wat er met je gegevens gebeurt en wie toegang tot deze informatie kan krijgen,” zegt D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Oplossingen

Het kabinet moet volgens D66 wetenschappelijke experimenten van gemeenten om de ‘achterdeur’ van de coffeeshops te regelen mogelijk maken en niet bij voorbaat afwijzen. Berndsen en Schouw gaan komende week in gesprek met zuidelijke gemeenten om de effecten van de wietpas en oplossingen voor de ontstane problematiek te bespreken. In Utrecht is D66-wethouder Victor Everhardt al gestart met dit experiment.