Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 maart 2020

Wat vindt D66 van de aanpak van de coronacrisis?

Op 27 februari is de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland geconstateerd. En helaas moeten we constateren dat de verspreiding van het virus zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. D66 snapt de zorg van veel mensen die zich afvragen of wat we doen wel genoeg is. Sommigen zijn dierbaren verloren, sommigen zijn zelf ziek geworden of moeten nu in quarantaine zitten.

Het virus raakt ons allemaal. Zorgverleners, mensen die werken in de GGD en voor het RIVM zetten zich dag en nacht in voor de bestrijding van dit virus.

Volg de experts

D66 vindt het belangrijk om de adviezen van de RIVM en andere experts serieus te nemen. Zij volgen de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, hebben contact met collega’s in andere landen en werken nauw samen met onder andere de GGD’s en de veiligheidsregio’s. Wij steunen het kabinet dat zich laat adviseren door deze experts.

Voorop staat dat we dit met 17 miljoen Nederlanders samen moeten oppakken:

  • Neem de adviezen serieus en volg de voorgestelde maatregelen
  • Neem je verantwoordelijkheid
  • Houd rekening met elkaar

De scholen, horeca en sportclubs gaan dicht

Zojuist heeft het kabinet vergaande maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Dit in goed overleg met onze onafhankelijke medici en gezondheidsexperts.⠀

Het besluit om de scholen en de horeca tot nader orde te sluiten is ingrijpend. Maar de duidelijkheid die hiermee wordt geboden is meer dan welkom. In een crisis als deze volstaat het niet om ruimte te laten voor interpretatie. We hebben behoefte aan heldere regels voor iedereen.

We hebben veel waardering en bewondering voor alle mensen in de zorg, de hulpdiensten en supermarkten. Bijzondere dank gaat uit naar iedereen die de komende tijd kan helpen bij de opvang van kinderen van ouders die nu niet op het werk gemist kunnen worden.

We hebben elkaar nu nodig om hier zo snel mogelijk uit te komen. Dat vraagt van de politiek eensgezindheid en onverstoorbaar vertrouwen in de wetenschap. Van ons als mensen onderling vraagt het rust, vertrouwen en solidariteit. Wij gaan hier uitkomen. Maar dat kan alleen samen.

Waarom verschilt de Nederlandse aanpak van die van andere landen?

Mensen thuis kijken natuurlijk ook naar wat er gebeurt in andere landen. Oostenrijk scherpt grenscontroles met Italië aan. Tsjechië controleert vanaf morgen bij elf grensovergangen met Duitsland en Oostenrijk. Denemarken heeft besloten om het vliegverkeer van en naar risicogebieden te beperken.

Mensen vragen zich af: waarom neemt Nederland die maatregelen allemaal niet? Gaan die landen dan te ver, of doen wij niet genoeg? Waarom zou mijn situatie verschillen van iemand een paar minuten verderop, aan de andere kant van een denkbeeldig lijntje op de kaart?

Het kabinet laat nu zien die zorgen serieus te nemen met de aankondiging van een extra pakket maatregelen. Die zijn uniek voor onze situatie, maar nu wel ook meer in lijn gebracht met de rest van Europa. Het kabinet laat ook zien te vertrouwen op de wetenschappers en gezondheidsexperts en iedereen te betrekken in de strijd om dit virus in te dammen. Dat steunen wij.

Hoe voorkomen we een economische crisis?

D66 wil dat alle scenario’s worden klaargezet om het bedrijfsleven, de zzp’er, de mkb’er, maar ook de grote werkgevers te helpen om deze acute crisis door te komen. Hulp van de overheid is geen luxe. Het kan de komende dagen en weken pure noodzaak zijn.

Economische stabiliteit is nu van het grootste belang. Daarbij wordt ten eerste gekeken naar de nationale gezondheidszorg. Wij willen dat ziekenhuizen en GGD’s alle middelen krijgen om hun cruciale werk te doen.

We kunnen het ons niet veroorloven hier laks te zijn. De economie moet gestut worden. Whatever it takes. Dat signaal moet door het land worden gehoord van de premier en zijn kabinet.

Kunnen we in Europa beter samenwerken?

D66 verwacht meer van de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. Waar blijft de afstemming over de reisadviezen van en naar risicogebieden? Deze zijn binnen Europa erg wisselend. Zo kondigde Nederland op 24 februari een negatief reisadvies af voor Noord-Italië maar België deed dit pas veel later, terwijl Polen en Tsjechië toen al een negatief reisadvies over heel Italië afgaven. En op dit moment heeft Estland een negatief reisadvies voor delen van Frankrijk en Duitsland, maar wij hebben dat nog niet. Hier moet dus wel afstemming over zijn. We willen dat minister Bruins regelt dat hier eenduidig beleid voor komt.

Hetzelfde geldt voor het inreizen vanuit risicogebieden en het uitreizen naar risicogebieden. Oostenrijk sluit de grens met Italië, maar via Slovenië kun je Italië nog wel in. Denemarken verbiedt vluchten uit risicogebieden, maar als je op Hamburg vliegt kun je vervolgens gewoon de grens met Denemarken oversteken. Ook hiervoor willen we dat Bruins met zijn Europese collega’s regelt dat hierop gezamenlijk wordt opgetrokken.

Het derde punt betreft internationale evenementen. Het Europees Parlement komt nog maar beperkt bij elkaar en sommige internationale evenementen, zoals de Autosalon in Geneve, zijn afgelast en andere gaan wel door. Het is begrijpelijk dat mensen hier vragen bij hebben en onbegrijpelijk dat er geen gemeenschappelijk EU-beleid op wordt gevoerd.

Hoe zorgen we voor goede informatie voor alle Nederlanders?

De communicatie van de overheid moet altijd helder en reëel zijn voor alle Nederlanders. Vorige week heeft D66 een voorstel ingediend om op één vast moment op de dag te communiceren over de ontwikkeling van het coronavirus. Dat voorstel moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Hoe helpen we de cultuursector?

Musea moeten dicht. Concerten gaan niet door. Dat heeft enorme impact op de cultuursector, waar veel zpp’ers werken. Daarom vroegen D66 en GroenLinks het kabinet om een steunplan. Dat komt er! Lees hier meer over het steunpakket voor de culturele sector. 

Kamerlid Salima Belhaj: “Het virus raakt ons allemaal. Als woordvoerder cultuur krijg ik veel vragen over de klap voor de culturele sector. Cultuurmakers hebben het vaak niet breed. 60% van de mensen die in de culturele sector werken zijn zelfstandig ondernemers. Veel van hen zitten nu in onzekerheid thuis, zonder werk en inkomen. Daarom vind ik het goed dat het kabinet op verzoek van D66 werkt aan een steunpakket voor de culturele sector. Maar jij kunt ook iets doen! Heb je een kaartje gekocht voor een voorstelling, popconcert, opera of festival dat is afgelast? Vraag het geld dan niet terug maar doneer het aan de artiesten of instelling zelf, zodat onze cultuurmakers brood op de plank hebben.”

Wat moet de politiek nu doen?

We begrijpen dat alle afwegingen die nu worden gemaakt niet makkelijk zijn. Laten we elkaar dan ook ondersteunen. Door elkaar kritisch te bevragen, maar ook te luisteren. Gehakketak en geharrewar heeft nu geen zin. Dit is geen politiek spelletje. Hier staan de levens van mensen op het spel.

Het enige dat nu helpt is eensgezindheid. De keuzes die we nu maken zijn uitsluitend gericht op het beschermen van kwetsbare ouderen, van jonge ouders die hun kinderen veilig naar school willen brengen, en van alle mensen die deel willen zijn van het openbare leven zonder te vrezen voor ziekte.

Laat ieder z’n rol pakken. Alleen dan komen we hier sterker uit. Samen de schouders eronder, en wel nu!

Meer informatie

Mocht je meer informatie willen over het coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM.