De tijden in de agenda zijn onder voorbehoud en ter indicatie. Op de congresdag is er een liveblog beschikbaar, waar live wordt bijgehouden waar in de behandeling we zitten.

1. Opening

Vanaf: 09.30 uur
Door Mike van der Geld (wethouder ’s Hertogenbosch)
en Victor Everhardt (partijvoorzitter)

2. Presentatie kandidaten commissies en besturen

Vanaf: 09.45 uur
Kandidaten voor commissies en besturen krijgen de kans om zichzelf te presenteren voor de leden.
Leden kunnen stemmen tot 13.30 uur.

3. Algemeen Organisatorische Moties

Vanaf: 10.15 uur
Hier volgt de behandeling van de ingediende Algemeen Organisatorische Moties van Congres 115.

In totaal worden er 14 Algemeen Organisatorische Moties behandeld. AOM114.01 en AOM114.02 worden behandeld bij agendapunt 7.

4. Q&A: Landelijk Bestuur

Vanaf: +/- 11.00 uur; Tot: 12.00 uur
Leden kunnen het Landelijk Bestuur vragen stellen over het gevoerde beleid in de afgelopen periode.

5. Vaststellen profielen Eerste Kamerverkiezing 2023

Vanaf: +/- 12.00 uur
Ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezing van 2023 stelt het Congres de profielen vast voor de Lijsttrekker en de Overige Kandidaten.

6. Behandeling Actueel Politieke Moties

Vanaf: +/- 12.15 uur
Hier volgt de behandeling van de ingediende Actueel Politieke Moties.

In totaal wordt er 1 Actueel Politieke Motie behandeld.

7. Wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement

Vanaf: +/- 12.20 uur
Hier volgt de behandeling van de wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement, de bijbehorende amendementen en de Organisatorische Moties die betrekking hebben op de wijzigingsvoorstellen.

8. Politieke Moties

Vanaf: +/- 13.00 uur
Hier volgt de behandeling van de aangehouden Politieke Moties en de nieuw ingediende Politieke Moties.

In totaal worden er 1 aangehouden Politieke Motie en 37 Politieke Moties behandeld.

9. Bekendmaking uitslag interne verkiezingen

Vanaf: +/- 15.55
Hier volgt de uitslag van de interne verkiezingen voor commissies en besturen.

10. Sluiting

Stemmen op voorstellen De kern van het congres is dat jij als lid van je kunt laten horen door mee te stemmen. Iedereen heeft één stem. Je kunt stemmen over voorstellen van het bestuur en over tal van moties die leden hebben ingediend. Stemmen doen we met handopsteken.
Stemmen over vacatures Als lid bepaal jij wie er plaatsnemen in verschillende commissies en besturen van de vereniging. Leden stemmen over de invulling van de volgende functies: Landelijk Bestuurslid Projecten en Inclusie, Lid Landelijke Verkiezingscommissie, Lid Besluitvormingscommissie, Lid Financiële Commissie, Algemeen Bestuurslid IDI en Lid Geschillencollege.
Meepraten Natuurlijk kun je ook meepraten. Op het Congres noemen we dat inspreken. Je kunt reageren op de voorstellen van het bestuur en van anderen. Of vragen stellen aan kandidaten voor een van de verschillende vacatures, aan het Landelijk Bestuur of aan de Kamerleden.