Besluitvorming en stukken

Het congres is de plek om mee te stemmen over tal van voorstellen, moties en amendementen.

Meestemmen De kern van het congres is dat jij als lid van je kunt laten horen door mee te stemmen. Iedereen heeft één stem. Je kunt stemmen over voorstellen van het bestuur, over tal van moties die leden hebben ingediend. Stemmen doen we met handopsteken.
Meepraten Natuurlijk kun je ook meepraten. Op het congres noemen we dat inspreken. Je kunt reageren op de voorstellen van het bestuur en van anderen. Zo maken we de beste beslissingen.

De komende tijd publiceren we al die voorstellen. In de week voorafgaand aan het congres maken we dat overzicht helemaal compleet. Zodat jij weet waarover je kunt meestemmen.

De volgende stukken zijn te amenderen:

Het laatste stuk ‘Extra wijzigingsvoorstel op het Huishoudelijk Reglement (.pdf)’ betreft een extra wijzigingsvoorstel op het Huishoudelijk Reglement ten behoeve van het proces rondom de Provinciale Statenverkiezingen. De Besluitvormingscommissie heeft besloten dat dit stuk te amenderen is vanaf het moment van publicatie tot de deadline die geldt voor het indienen van APM’s, in verband met latere publicatie. Dit betekent dat dit extra wijzigingsvoorstel te amenderen is tot 8 juni 2022, 12.00 uur.

De volgende stukken worden ter info voorgelegd aan het Congres en zijn als zodanig niet te amenderen:

De volgende stukken zijn aangehouden (link) tijdens Congres 114 en als zodanig niet meer te amenderen:

De pre-adviezen op de doorgeschoven moties en amendementen worden gelijktijdig met de adviezen op de nieuw ingediende moties en amendementen gepubliceerd op uiterlijk 14 juni 2022.

Als lid kun je naast meestemmen en -praten ook zelf onderwerpen agenderen. Met een motie kun je de fracties of het Landelijk Bestuur aansporen om zich met een bepaald thema meer bezig te houden of ze verzoeken bepaalde stelling te nemen. Wil je dit doen? Lees dan de planning hieronder goed door.

Donderdag 19 mei 2022, 12.00 uur

Algemeen Organisatorische Moties, Politieke Moties en Amendementen op de profielen Eerste Kamer.
De Besluitvormingscommissie controleert de ingediende moties en amendementen op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt.

Woensdag 8 juni 2022, 12.00 uur

Actueel Politieke Moties en amendementen op het extra wijzigingsvoorstel op het Huishoudelijk Reglement
De Besluitvormingscommissie controleert de ingediende Actueel Politieke Moties en amendementen op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt.

Uiterlijk 14 juni 2022

Moties en amendementen die behandeld worden tijdens Congres 115

Het congres is het moment om jouw voorstellen te doen. Ieder lid kan daar vervolgens over stemmen. Dit soort voorstellen noemen we een motie of een amendement. Met een motie doe je een oproep aan het Landelijk Bestuur of een landelijke fractie.

Je kunt een motie indienen namens 25 individuele leden of namens een ledenvergadering van een afdeling, regio of thema-afdeling.

Indienen via MijnD66
Je kunt een motie indienen via MijnD66. De Besluitvormingscommissie behandelt geen moties die op een andere manier zijn binnengekomen.

Dien je een motie in namens 25 individuele leden? Verzamel dan heel eenvoudig handtekeningen via MijnD66. Als een motie ingediend wordt namens een ledenvergadering, kan het bestuur deze in MijnD66 plaatsen. Hierbij moet een Proces Verbaal worden overlegd.

Politieke Moties en Algemeen Organisatorische Moties kunnen worden ingediend tot donderdag 19 mei 2022, 12.00 uur.

Het congres is het moment om jouw voorstellen te doen. Ieder lid kan daar vervolgens over stemmen. Dit soort voorstellen noemen we een motie of een amendement. Met een amendement wijzig je een voorstel dat is ingediend door het Landelijk Bestuur.

Je kunt een amendement indienen namens 25 individuele leden of namens een ledenvergadering van een afdeling, regio of thema-afdeling.

Indienen via MijnD66
Je kunt een amendement indienen via MijnD66. De Besluitvormingscommissie behandelt geen moties die op een andere manier zijn binnengekomen.

Dien je een amendement in namens 25 individuele leden? Verzamel dan heel eenvoudig handtekeningen via MijnD66. Als een amendement ingediend wordt namens een ledenvergadering, kan het bestuur deze in MijnD66 plaatsen. Hierbij moet een Proces Verbaal worden overlegd.

Amendementen kunnen worden ingediend tot donderdag 19 mei 2022, 12.00 uur.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2022.
Laatste wijziging:
– Toevoeging: Schriftelijke verantwoording Landelijk Bestuur