Kandidaatstellingen

Kandidaatstellingen | Congres 112

Tijdens het aankomende congres zijn er in totaal acht vacatures te vervullen. Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een halfjaar lid, kunnen zich kandideren via het kandidaatstellingsformulier voor alle onderstaande vacatures.

Kandideren kan tot uiterlijk maandag 9 november, 12.00 uur.

Leden die korter dan een half jaar lid zijn, kunnen tot uiterlijk tien werkdagen vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur via [email protected].

Lid Financiële Commissie

Er is één vacature voor lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie controleert en adviseert de penningmeester van het Landelijk Bestuur en het Congres betreffende de financiële aangelegenheden van de partij.

Lid Landelijke Verkiezingscommissie

Er is één vacature voor lid van de Landelijke Verkiezingscommissie. De Landelijke Verkiezingscommissie zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op landelijk en Europees niveau.

Lid Besluitvormingscommissie

Er is één vacature voor lid van de Besluitvormingscommissie. De Besluitvormingscommissie ziet er tijdens congressen op toe dat besluitvorming verloopt volgens de procedures zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.

Geschillencollege

Er is één vacature voor Voorzitter van het Geschillencollege. De voorzitter is het aanspreekpunt richting het Landelijk Bestuur en zit de vergadering van de College voor.
Verder zijn er drie vacatures voor lid van het Geschillencollege. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een besluit van een partijorgaan geschaad wordt.
Voor de vacature van Voorzitter van het Geschillencollege en lid van het Geschillencollege worden gesprekken gevoerd met een lid van de Landelijke Talentencommissie (LTC) en een lid van het Geschillencollege. Deze gesprekken vinden plaats rond het weekend van 14 november. Op basis van deze gesprekken wordt er voorafgaand aan de verkiezing een aanbeveling gedaan aan de leden conform artikel 6.2 lid 9 van het Huishoudelijk Reglement.

Lid Bestuur IDI

Er is één vacature voor lid van het bestuur van het IDI. Het IDI voert projecten uit namens D66 in Oost- en Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika ter stimulering van democratie en rechtsstaat in deze regio’s.

Vragen?

Voor meer informatie over het proces van kandidaatstelling, kan je mailen naar de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected].

Heb je een vraag over de vacatures zelf of het werk van een van de bovenstaande commissies? In de vacatureteksten vind je de contactgegevens van het betreffende orgaan.