Besluitvorming verkiezings-
programma

Zoals altijd nemen we tijdens het congres veel besluiten. Tijdens dit congres staat het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing centraal.

Stemmen over amendementen

Over de ingediende amendementen stemmen we digitaal via MijnD66.
De amendementen met de letters A tot en met E zijn behandeld in de online discussiesessies. Deze kun je hier terugkijken.

  • Vanaf 21 november kun je via MijnD66 stemmen over de amendementen die zijn ingediend op het verkiezingsprogramma. Je kunt stemmen tot 26 november, 18.00 uur.
  • Amendementen die gaan over kernpunten van het programma – zoals het Landelijk Bestuur bepaalt – zijn besproken in online discussiesessies. Die kun je hieronder vinden en terugkijken.
  • Amendementen die door de Besluitvormingscommissie worden beoordeeld als tekstuele wijzigingen worden aangeboden aan de Programmacommissie en niet in stemming gebracht (art. 3.10 lid 4 HR).

Stemmen verloopt ook via MijnD66. Na de digitale stemming stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. De uitslag wordt vastgesteld op basis van een gewone meerderheid en zonder opkomstdrempel, zoals bepaald door de leden.

Meepraten over amendementen

Veel leden hebben amendementen ingediend. De wijzigingsvoorstellen die raken aan de kernpunten van het programma bespreken we in online discussiesessies. Op deze en andere amendementen kun je stemmen vanaf 21 november.

Kijk de inspreeksessies terug

De inspreeksessies over amendementen vind je hieronder. De discussies kun je terugkijken en zo je afweging maken voor de stemming. Alle sessies zijn live ondertiteld. Onder de video’s vind je een link naar de ondertitelde video’s.

Stemmen over het programma

Vanaf vrijdag 27 november kun je als lid nogmaals stemmen over het gehele programma. Alle aangenomen amendementen zijn dan verwerkt.

Stemmen kan tot zaterdag 28 november. Tijdens het online congres maken we de uitslag bekend.

Tijdlijn proces verkiezingsprogramma

19.11.2020 t/m 21.11.2020

Als lid kon je in deze periode inspreken over amendementen in online sessies. Zo kon je meedoen aan het interne debat over het verkiezingsprogramma.

28.11.2020 | 14.15 uur

Je kunt stemmen tot 14.15 uur.

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de programmacommissie via [email protected].

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kun je contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via [email protected].