Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Congres 106

Zaterdag 18 november 2017, WTC Expo, Leeuwarden

Congresreglement

U vindt in het Congresreglement onder meer de termijnen voor het indienen van moties en amendementen als ook de termijnen voor kandidaatstelling voor besturen en commissies.