Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Het programma

Subsessies 09.00 – 09.50 uur

Hoe werkt het congres (09.20u)

Ben je benieuwd naar hoe het congres werkt? Of is dit je eerste congres? Kom dan naar deze sessie. Na het congres staan er ook congresbuddy’s voor je klaar om je wegwijs te maken.

Q&A met Landelijke en Europese politici (09.20u)

Stel al je vragen!

Talentenspreekuur

Effectieve en sociaal-liberale aanpak van schulden

De aanpak van problematische schulden is topprioriteit voor D66. Mensen moeten de mogelijkheden krijgen hun schulden op een realistische manier af te lossen en weer op eigen kracht verder te kunnen. Het schuldensysteem in Nederland is daar nu veel te weinig op gericht. Een omslag in denken is nodig. Daartoe willen we misstanden in de incasso, bewindvoering en  kredietverlening tegengaan. Ook kijken we kritisch naar de rol van de overheid bij het ontstaan én in standhouden van schulden. Boete op boete lost niets op. Wat hebben de fractie en het kabinet tot nu toe gedaan om deze doelen te bereiken? Tweede Kamerlid Rens Raemakers geeft aan wat de voortgang met de afspraken in het regeerakkoord is. Schuldenspecialist Nadja Jungmann geeft aan waar het nog beter kan én moet.

Kringlooplandbouw en voedseltransitie

D66 heeft het onderwerp kringlooplandbouw op de politieke agenda gezet. Op het congres gaat Kamerlid Tjeerd de Groot nader in op de visie van D66 op kringlooplandbouw.

Subsessies 11.10 – 12.00 uur

Pre-behandeling moties

Van stemmen tot stofzuigen: waarover moet het inburgeringsexamen gaan?

Hoe worden nieuwkomers Nederlanders? Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor onmisbaar? En kun je die toetsen met een inburgeringsexamen? Op dit examen was de laatste jaren veel kritiek. De slagingspercentages waren laag, het taalniveau onvoldoende en de inhoud oppervlakkig. In deze sessie vertelt minister Wouter Koolmees hoe hij het anders wil doen en gaan we in gesprek met rechtsfilosoof Tamar de Waal, raadslid voor D66 Utrecht Hind Dekker-Abdulaziz en Shermin Amiri, Senior Toekomstcoach, Stichting Nieuw Thuis, Rotterdam.

Europa en Democratie

Gesprek met Sophie in ‘t Veld, lijsttrekker Europees parlement, over Europa en democratie. Ga onder leiding van een moderator met Sophie het gesprek aan over Europese ambities, kansen en bedreigingen in de Europese democratische uitdagingen. Wat wil jij de lijsttrekker nog meegeven?

Ervaar Virtual Reality

De vliegende Tesla: moeten we minder vliegen of groener vliegen?

De vliegende Tesla: moeten we minder vliegen of groener vliegen?” Alles en iedereen doet mee aan het klimaatakkoord in Parijs, béhalve de vliegtuigen. De reden lijkt simpel: een Boeing 747 op batterijen is ondenkbaar, en luchtvaart is te internationaal om te kunnen belasten. Toch heeft D66 een vliegtax in het regeerakkoord gezet. De vraag is nu: kan de luchtvaart groener, of moeten we gewoon minder gaan vliegen?

Workshop: Hoe presenteer ik mijzelf op video?

Overtuigend in beeld. Niet bang voor de camera.

Klimaatwet & Klimaatakkoord: het groenste regeerakkoord ooit omgezet in daden

Hoe gaan we als Nederland de doelen van Parijs halen en wie hebben we daarbij voor nodig? Tijdens deze sessie gaan bewindspersonen Kajsa Ollongren, Stientje van Veldhoven samen met Kamerlid Rob Jetten in op het Klimaatakkoord.

Subsessies 14.30 -15.20 uur

Grenspalen weg, nieuwe mijlpalen voor grensregio’s

In Europa woont bijna 30% van de bevolking aan de Europese binnengrenzen en ook in Nederland woont 35% aan de grens. Sinds de oprichting van de EU is er een veel gedaan aan zogenaamde grensvervaging, maar er zijn toch nog veel uitdagingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met traumahelikopters die patiënten over de grens sneller zouden kunnen oppikken, maar dat vanwege verschillen in wetgeving niet altijd kunnen? Als grens-ontkennende partij, staat D66 bij uitstek aan de lat voor goede, Europese, oplossingen!

Aan de slag met maatschappelijke actie in de lokale praktijk

Een politieke vereniging is een geweldig instrument om actief te werken aan maatschappelijke verbeteringen. Om die potentie te verwezenlijken moet onze vereniging meer gericht worden op actie. Daarom faciliteren we mensen die zich willen inzetten om onze idealen te realiseren en verbinden we ons meer met maatschappelijke organisaties waarmee we een ideaal delen

Vijf jaar na Maidan

In aanloop naar de aanstaande Presidents- en Parlementsverkiezingen in Oekraïne speelt de toenadering tot Europa een belangrijke rol, maar ook de idealen van de Maidanrevolutie: democratisering, corruptiebestrijding en economische hervormingen. Wat is daarvan terechtgekomen, en zijn deze idealen nog wel levend? Ook D66 staat voor belangrijke verkiezingen als Europees en internationaal georiënteerde partij: wat kan de EU doen om Europees georiënteerde landen zoals Oekraïne, maar ook Moldavië en Georgië, op koers te houden van democratisering en rechtsstatelijke ontwikkeling, en wat doen we met hun lidmaatschapsambities?

Europarlementariër Marietje Schaake zal een inleidend woord verzorgen en de internationale veiligheidsexpert Lada Roslycky van het Independent Defense Anti-Corruption Committee (NAKO) van Transparency International, zal een toelichting geven op de huidige politieke situatie in Oekraïne, waarna we de publieksinteractie opzoeken. We willen natuurlijk ook weten hoe D66 leden tegen de EU politiek aankijken jegens de Oost Europese regio die gevoelige frictie kent met Rusland. Kom meepraten in deze dynamische sessie over de toekomst van Europees Nabuurschapsbeleid!

Voor deze sessie gebruiken we een korte survey van Mentimeter. Je kunt deze gedurende voor en tijdens het congres vanaf uw smartphone, tablet of laptop anoniem invullen via www.menti.com/ met de toegangscode 39 86 65.

Lagerhuis Route66 en Jonge Democraten

Route66 en de Jonge Democraten nodigen je uit om jezelf te laten zien op het scherpst van de snede!. Doe mee met dit open Lagerhuisdebat, waarin wij jou uitdagen verrassende sociaal-liberale stellingen te verdedigen of juist aan te vallen. Deze sessie is een leuke en laagdrempelige manier om de enthousiaste mensen achter Route66 en de JD te leren kennen en om jouw debat skills weer eens een boost te geven!

Onderwijs is maatwerk

Waar begint en waar eindigt maatwerk op de Nederlandse school? Het streven naar maatwerk is zowel in het basis- als het voorgezet onderwijs een steeds terugkerende factor geworden. We willen onze leerlingen graag op hun eigen niveau en tempo bedienen. Menig onderwijsprofessional is recent naar Scandinavische landen gegaan om van collega’s te leren. Waarom is dat? En wat is maatwerk precies? Wat is wel en niet mogelijk in ons huidige onderwijsstelsel en wat is wenselijk? De werkgroep PO/VO organiseert een interactieve sessie om antwoorden op deze vragen te krijgen. Door middel van een zogenoemde Professionele Leergemeenschap (PLG) wordt in 5 stappen met alle deelnemers tot concrete opbrengst gekomen. Met de uitkomsten wil de werkgroep verder aan de slag. Iedereen die in het onderwijs werkt en/of die ooit op school zat is van harte welkom.

Workshop: hoe presenteer ik mijzelf op video?

Overtuigend in beeld. Niet bang voor de camera.

Ervaar Virtual Reality

Een politieke vereniging is een geweldig instrument om actief te werken aan maatschappelijke verbeteringen. Om die potentie te verwezenlijken moet onze vereniging meer gericht worden op actie. Daarom faciliteren we mensen die zich willen inzetten om onze idealen te realiseren en verbinden we ons meer met maatschappelijke organisaties waarmee we een ideaal delen.

De kracht van Vrouwelijk Leiderschap

Laat je tijdens deze sessie van het Els Borst Netwerk inspireren door Sigrid Kaag, onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Sigrid neemt je mee in haar ervaringen van vrouwelijk leiderschap. De persoonlijke verhalen en learnings van vrouwelijke leiders in het buitenland linkt ze aan vrouwelijk leiderschap in Nederland. En ze geeft je concrete handvatten om ook jouw vrouwelijk leiderschap te mobiliseren! Zien we je bij de EBN sessie?

Europees verkiezingsprogramma

Nog twee maanden en dan ligt het concept-programma voor de Europese verkiezingen voor D66-leden klaar. In deze deelsessie kun je alvast kennis nemen van de grote lijnen in het programma en de laatste hordes die worden genomen. Aan de hand van actuele Europese thema’s gaan we in gesprek met o.a. leden van de verkiezingsprogrammacommissie.

‘Herfstgasten’ met Petra Stienen & Boris Dittrich

Mensenrechten zijn voor D66 universeel; ze gelden voor iedereen, altijd en overal. Hoe staat het met mensenrechten in de praktijk? Petra Stienen spreekt aan de hand van beeldfragmenten uitgebreid met Boris Dittrich over o.a. zijn werk bij Human Rights Watch, LGBT-rechten en het Midden-Oosten.

Pre-Congresborrel

Afdeling D66 ‘s-Hertogenbosch organiseert de pre-congresborrel op vrijdag 5 oktober 2018 vanaf 20.00 uur. De locatie is het Mariapaviljoen in ‘s-Hertogenbosch (Burgemeester Loeffplein 70, 5211 RX ‘s-Hertogenbosch).

Laatst gewijzigd op 29 november 2018

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48