Congresstukken

Op deze pagina vind je twee congresvoorstellen van het Landelijk Bestuur en drie voorstellen van de Besluitvormingscommissie. Deze voorstellen worden digitaal in stemming gebracht, omdat de voorstellen betrekking hebben op het Tweede Kamerproces en dus niet uitgesteld kunnen worden tot een congres in het najaar.

De onderstaande vijf voorstellen worden digitaal in stemming gebracht. In je mail vind je vanaf 10 april de uitnodiging om te stemmen en je unieke stemcode.

Congresvoorstel toevoegen lijstduwers TK2021

Verlenging mandaat portefeuillehouder Communicatie & Campagne Landelijk Bestuur

De behandeling van amendementen bij de Verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017 en Europese Verkiezingen in 2019 hebben geleid tot onduidelijkheid rondom het proces hierover. Met name rondom de bestaande ‘kiesdrempel’ in de e-voting van 1% en bij amendementen die zowel in een e-voting als op het Congres in stemming worden gebracht.

Het Congres heeft in het voorjaar van 2019 de Besluitvormingscommissie verzocht om met voorstellen te komen om het proces rondom de behandeling van amendementen bij een verkiezingsprogramma duidelijker te maken. De Besluitvormingscommissie heeft hierop een drietal voorstellen uitgewerkt. De commissie kiest er voor om bij de behandeling van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 eerst een pilot te houden. Als blijkt dat de pilot geslaagd is, dan komt de Besluitvormingscommissie met wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement.

Onderstaande drie voorstellen hebben betrekking op het schrappen van de kiesdrempel van 1% in de e-voting; het aannemen van een voorstel bij een normale meerderheid (50% +1 van de stemmen) en het vereenvoudigen van de categorisering van amendementen door de Besluitvormingscommissie.

Overige stukken ten behoeve van het congres vind je hieronder. Deze congresstukken hoeven niet in stemming te worden gebracht.

Terugkoppeling aangenomen moties C110

Congresprogramma

Besluitvorming & verkiezingen

Congresstukken

Veelgestelde vragen