Congres 111
Online alternatief

Op zaterdag 18 april is er een online ingekort congresprogramma.

Het oorspronkelijke congres in Nijkerk gaat niet door

We keken ernaar uit om bij elkaar te komen in Nijkerk op zaterdag 18 april. Helaas gaat het congres in die vorm niet door. De aanpak van de coronacrisis staat een evenement met 1500 mensen niet toe. Alles is er nu op gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Alternatief op 18 april: online congresprogramma

We gaan online! Op zaterdag 18 april zenden we een ingekort congresprogramma uit. Via het D66-kanaal op YouTube kun je kijken naar diverse congres-onderdelen.

Aan het programma wordt nu gewerkt. Dit zal natuurlijk ook afhangen van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Over de precieze invulling van het online congres, de tijden en over hoe je kunt meekijken informeren we je binnenkort.

Besluitvorming

Op het congres nemen we ook altijd besluiten. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt over het congres. Hier vind je de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden.