Praat, denk en ontwikkel mee...

Overzicht subsessies

De hele dag is er van alles te doen. Zo is er een workshop over het schrijven van een goed verhaal. Je kunt in gesprek over het fundament van het verkiezingsprogramma. Je kunt aanschuiven de talentencommissie om te praten over jouw ontwikkeling in de partij. En op dit congres trappen we de ‘D66 Scholenreis’ af. Hieronder lees je meer over de diverse subsessies.

Hoe werkt het congres?
Els Borst Netwerk: toegang tot anticonceptie
Deel de welvaart
Route World Cafe: Case bespreking over diversiteit en inclusie
De prijs van een nationaal investeringsfonds
Wiens warmtepomp betaalt u? – Gelijke kansen in de klimaattransitie
Kennismakingsspreekuur Talentencommissie
De toekomst van de universiteit: weg met studenten?
Workshop Pitchen
Gelijke kansen in Europa?
Gezondheid van morgen
Wat werkt? Van kansloos naar kansrijk op de arbeidsmarkt
Wie het beste verhaal vertelt, wint
Kick-off D66 Scholenreis
Fundament van het verkiezingsprogramma
Democratiseer het recht
Partijdemocratie

Hoe werkt het congres?

Tijdens deze sessie aan het begin van de dag maken we je wegwijs in de wereld van het congres. Wat is een motie? Hoe nemen we besluiten? Hoe werkt stemmen eigenlijk? Al deze procedures leggen we je aan je uit, zodat je je binnen de kortste als een vis in het water voelt. Zo kun je helemaal voorbereid meedoen aan het besluitvormende deel van het congres.

EM De Jong Zaal, 09.00 – 09.30 

Els Borst Netwerk: toegang tot anticonceptie

Toegang tot anticonceptie staat wereldwijd onder druk. Anno 2019 laait de discussie over abortus, zelfbeschikking en toegang tot de pil op. Voor en tegenstanders buitelen over elkaar heen en het debat is verhitter dan in jaren. Maar wat zeggen de experts en hoe zit het in de politiek? Kom naar deze subsessie van het Els Borst Netwerk en praat mee!

Met Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Judith Bosmans (hoogleraar en gezondheidseconoom), Wieke Paulusma (Raadslid D66 Groningen) onder leiding van Lusanne Bouwmans (Raadslid D66 Nijmegen).

Cinema 1, 10.30 – 11.30

Deel de welvaart

Het goed gaat met Nederland, maar niet met iedereen. Bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens met weinig perspectief, het sociale vangnet is complex en demotiverend en arbeid bij lage inkomens loont niet of nauwelijks. “Eerlijker” delen van de welvaart is goed voor kansengelijkheid en helpt tegen de tweedeling. Hoe zijn wij hierbij betrokken en wat gaan wij eraan doen?

De panelleden zijn Steven van Weyenberg (Tweede Kamerlid, woordvoerder sociale zaken), Lousewies van der Laan (voormalig Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en europarlementariër) en Victor Everhardt (Wethouder in Amsterdam en tot vorige week Utrecht). Gespreksleider Emiel Althuis (project Deel de Welvaart).

Cinema 3, 10.30 – 11.30 

Route World Cafe: Case bespreking over diversiteit en inclusie

Diversiteit is makkelijk maar inclusie is moeilijk, dat blijkt uit verschillende cases. Janarthanan Sundaram neemt ons mee in dit onderwerp waarna we in kleine groepen cases gaan uitwerken.

Iedereen is welkom. Heb je interesse in Route66 of wil je er meer over weten, sluit dan zeker aan!

Proosdijzaal, 10.30 – 11.30

De prijs van een nationaal investeringsfonds

Het Kabinet wil de staatsschuld fors verhogen voor extra investeringen. Tientallen miljarden zouden tegen gunstige voorwaarden geleend kunnen worden om vervolgens te investeren in infrastructuur, innovatie en onderwijs. Dit investeringsfonds moet de Nederlandse economie toekomstbestendig maken. Aldus de berichtgeving. Maar wat zijn de ervaringen met dergelijke fondsen, gaan ze Nederland toekomstbestendig maken of zadelen ze jonge generaties op met een extra hoge staatsschuld? De Business Club D66 en de JD gaan graag met elkaar en met u in gesprek over de rationale van een dergelijk fonds, de eventuele vorm en structuur van zo’n fonds en tot slot over waar die tientallen miljarden euro’s aan besteed zouden moeten worden.

Deze paneldiscussie wordt geleid door Nikie van Thiel (werkzaam bij ING Bank op het gebied van overnamefinancieringen) en het panel bestaat uit Tweede Kamerlid Joost Sneller, Academicus Ilja Boelaars en ondernemer Jurriaan Pröpper. Deze sessie wordt georganiseerd door de Jonge Democraten en de Business Club D66.

Cinema 2, 10.30 – 11.30

Wiens warmtepomp betaalt u? – Gelijke kansen in de klimaattransitie

Heffingen, kortingen, energielabels en warmtepompen: langzamerhand worden de contouren van de (politieke) klimaattransitie duidelijk. Maar ook dat deze ontwikkeling winnaars en verliezers met zich meebrengt. Mensen zijn bang hun levensstijl te moeten opgeven en het kind van de (gas)rekening te worden. Wie zijn de winnaars en verliezers in dit verhaal? En hoe laat de overheid de klimaattransitie op een rechtvaardige wijze laten verlopen? Met Donald Pols (directeur Milieudefensie), Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist) en Marjolein Demmers (Directeur-bestuurder Natuur & Milieu).

Kinlyzaal, 10.30 – 11.30

Kennismakingsspreekuur Talentencommissie

Wil jij sparren over je ambities of meer weten over de mogelijkheden die er binnen D66 zijn? Kom dan naar het kennismakingsspreekuur van de Landelijke Talentencommissie. Tijdens het spreekuur kun je op informele manier kort in gesprek met een commissielid of talentscout. Voor het spreekuur hoef je je niet vooraf aan te melden en kun je op de dag zelf gewoon binnenlopen.

Proosdijzaal, 11.40-13.30 & 13.50-14.40

De toekomst van de universiteit: weg met studenten?

Een veelgehoord argument voor de onvrede onder universiteitsmedewerkers is de grote toename van het aantal studenten op de universiteit, zonder de bijbehorende financiële tegemoetkoming. Niet door een gebrek aan ambitie of zelfs intelligentie onder de studenten, maar omdat hun tocht naar de universiteit enkel is ingezet ‘omdat dat zo hoort, na de middelbare school’. Is het tijd om het Nederlandse universiteitenstelsel radicaal te hervormen, juist om het te beschermen tegen kwaliteitsverval? Moet de universiteit, om haar eigen toekomst te kunnen waarborgen, weer enkel een bastion van de Academia worden? Met Koen Marée (Journalist De Correspondent), Remco Breuker (Hoogleraar Universiteit Leiden) en Charlotte de Roon (voorzitter Universiteitsraad en promovenda aan Leiden Universiteit).

Cinema 1, 12.40 – 13.40

Workshop Pitchen

Het kernachtig kunnen formuleren van een waardegedreven boodschap is van belang voor iedereen die politiek actief is. Het persoonlijk maken van een visie en de ander oproepen tot actie: hoe krijg je dat in korte tijd voor elkaar? Een interactieve workshop waarin je de ruimte krijgt voor het schrijven en oefenen van je eigen pitch.

Proosdijzaal, 12.40 – 13.40

Gelijke kansen in Europa?

Kansengelijkheid is ons liberale ideaal. Echter, in idee stelt socioloog Kees Vuyk dat gelijke kansenpolitiek heeft geleid tot een braindrain van het platteland naar de stad. Op Europees niveau zien we een braindrain van oost naar west. Op beide niveaus ondermijnt dit proces ons politiek bestel. Tijdens deze sessie gaan we met Vuyk, Europarlementariër Samira Rafaela en de leden in gesprek over hoe we kansengelijkheid in een open markt kunnen verenigen met een stabiele Europese democratie.

Cinema 3, 12.40 – 13.40

Gezondheid van morgen

Think like the jetsons! Hoe zorgen we er voor dat iedereen de kans krijgt, neemt of geholpen wordt om zo gezond mogelijk te blijven? Moeten we vol inzetten op preventie of meer investeren in technologie? Deze subsessie vormt de aftrap van het verhaal rondom de ‘Gezondheid van Morgen, van thema-afdeling Zorg & Welzijn. De speciale gast van deze subsessie is prof. dr. Ernst Kuiper, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC.

Cinema 2, 12.40 – 13.40

Wat werkt? Van kansloos naar kansrijk op de arbeidsmarkt

Het gaat goed met jongeren op de arbeidsmarkt. Maar er lijkt ook een steeds grotere kloof te komen tussen wie wel en wie niet werkt en tussen werkenden onderling. Veel jongeren komen de arbeidsmarkt moeilijk op, krijgen alleen onzeker en laagbetaald werk en raken in de schulden. Achtergrond en opleidingsniveau spelen daarbij een grote rol. Hoe rechtvaardig is het als bepaalde mensen telkens buiten de boot vallen? Wat betekent dit voor de kansen- en herkansingsgelijkheid op de arbeidsmarkt? In deze sessie kijken we naar innovatieve oplossingen uit de praktijk, met Roos Peters (Head of Administration, Codam College), Jurenne Hooi (voormalig CEO MaDi), Brigitte van den Berg (D66-wethouder Beverwijk) en Marthe Hesselmans (Senior Onderzoeker Mr. Hans van Mierlo Stichting).

Kinlyzaal, 12.40 – 13.40

Wie het beste verhaal vertelt, wint.

Iedere dag vertel jij verhalen. Het is een van die dingen die ons mensen maakt. Verhalen geven ons zingeving. En juist dat is onder andere hun aantrekkingskracht.

Aansprekende en kristalheldere boodschappen zijn cruciaal voor iedere politicus of campaigner. Toch maken we onze politieke verhalen vaak lastig en afstandelijk. Sluiten politici te weinig aan bij de belevingswereld van de kiezer. Dat kan anders.

Kevin Beenhouwer, D66-campagnemanager, vertelt je hoe je een aansprekend verhaal opbouwt in minder dan 15 minuten. Hiermee won Trump van Clinton. Leave van Remain. Groeide D66 van 3 tot 19 zetels. En is iedere film van Disney een succes.

Cinema 1, 14.50-15.50

Kick-off D66 Scholenreis

D66-Kamerlid Paul van Meenen werkt aan een nieuwe visie op het onderwijs om ieder kind de beste kansen te geven. Tijdens de Scholenreis van november tot april bezoekt D66 scholen en afdelingen door het hele land om in gesprek te gaan over de nieuwe visie. Kom naar de kick-off van de Scholenreis met Paul om te horen welke scholen we bezoeken en wat de thema’s zijn. Inlezen? Bekijk de Scholenreis-website.

Kinlyzaal, 14.50 – 15.50

Fundament van het verkiezingsprogramma

Denk mee over ons verkiezingsprogramma! Dit is het moment om de basis voor het verkiezingsprogramma te leggen. Wat zijn de grootste uitdagingen in de komende jaren, uitgaande van de belangrijkste principes in ons sociaal-liberaal gedachtegoed? De Permanente Programma Commissie gaat graag samen met jou aan de slag voor ons verkiezingsprogramma. Want vooruitstrevende plannen en ideeën maken we samen.

Proosdijzaal, 14.50 – 15.50

Democratiseer het recht

Nederland kent in tegenstelling tot veel andere Europese rechtsstaten geen jury of lekenrechtspraak. Waarom is dat zo? Veel bezwaren zijn vaak gestoeld op vooroordelen over de ondeskundige burger. Maar is het niet juist democratischer en beter voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de rechtsstaat om burgerdeelname aan de rechtspraak mogelijk te maken? Over die vragen gaan we tijdens deze sessie in gesprek met Daniel Boomsma (Instituut voor Publieke Waarden, oud-wetenschappelijk medewerker VMS), Chrisje Brants (Hoogleraar strafrecht Universiteit Utrecht), Maarten Groothuizen (Tweede Kamerlid D66) en Sjors Wijlhuizen. De sessie staat onder leiding van Daniel Schut.

Cinema 2, 14.50 – 15.50

Partijdemocratie

De Werkgroep Interne Democratie zal de eerste bevindingen en conceptvoorstellen presenteren en ter discussie voorleggen. Deze zijn in te delen over drie hoofdlijnen: Verkiezen van vertegenwoordigers, Besluitvorming op het conges, en Vertrouwen in het proces. De hier besproken voorstellen zullen definitief ter besluitvorming voorgelegd worden op het volgende congres. Bekijk hier meer informatie over de werkgroep Interne Democratie.

Cinema 3, 14.50 – 15.50

Bekijk het hele programma in de timetable.

Rob Jetten

Sigrid Kaag

Wouter Koolmees

Anne-Marie Spierings

Sander Schimmelpenninck & Alexandra van Huffelen

Vrouwen aan de top

Annabel Broer

Paul de Beer

Coen Brummer

Joep van Deudekom

Q&A's, stands en horeca

Alle subsessies

Timetable