Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Moties Congres 110

Het is voor Congres 110 mogelijk om moties en amendementen in te dienen. Op deze pagina vind je alle informatie hoe je een motie kunt indienen.

Je kunt drie typen moties indienen voor het congres, te weten Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en Actuele Politieke Moties (APM).

Voor Congres 110 kun je een Algemeen Organisatorische Motie en een Algemeen Politieke Motie indienen tot en met maandag 14 oktober 2019, 14.00 uur. Het indienen van de motie kun je doen namens de ledenvergadering van een regio, een afdeling of een thema-afdeling. Ook kun je namens 25 individuele leden van D66 een motie indienen. Bij het indienen van jouw motie overleg je tevens de handtekeningen die deze indiening ondersteunen.

De besluitvormingscommissie beoordeelt de ingediende moties op de formele vereisten op zaterdag 19 oktober a.s. Mocht er aanleiding toe zijn dan neemt de commissie die dag contact met je op. Zorg ervoor dat je bij voorkeur tussen 12:00 en 15:00 uur telefonisch bereikbaar bent.

Een Actuele Politieke Motie kun je indienen in de periode vanaf zaterdag 12 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2019, 16.00 uur. Het indienen van een APM kun je eveneens doen namens de ledenvergadering van een regio, een afdeling of een thema-afdeling. Een APM kun je ook namens 15 individuele leden van D66 indienen. Bij het indienen van jouw motie overleg je tevens de handtekeningen die deze indiening ondersteunen.

Download hier een handleiding met voorbeelden.

Opstellen van jouw motie

Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op de feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie. Hierin formuleer je het verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder leesbaar is.

Je kunt in je motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur. Je kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zul je een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering.

In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten. Indien de tekst meer dan 300 woorden bevat worden de eerste 300 woorden overgenomen.

Handtekeningen

De besluitvormingscommissie dient op bovenstaande data je motie of amendement ontvangen te hebben, samen met de (digitale) handtekeningen van tenminste 25 stemgerechtigde leden die de motie of het amendement steunen (minimaal 15 handtekeningen voor een Actuele Politieke Motie). Om je te helpen met het verzamelen van de handtekeningen, heeft de Besluitvormingscommissie onderstaande modelformulieren gemaakt.

Dien je de motie of het amendement in namens een ledenvergadering, dan dien je voor bovengenoemde data de (digitale) handtekeningen van de voorzitter en secretaris van de ledenvergadering te overleggen, of het proces verbaal van de besluitvorming.

Heb je de handtekeningen gereed? Dan kun je deze gelijk bij het indieningsformulier toevoegen.

Indienen reguliere moties

Voor het indienen van Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Politieke Moties (PM) geldt dat deze uiterlijk maandag 14 oktober 2019 om 14.00 uur ontvangen moeten zijn door de besluitvormingscommissie. Je kunt hiervoor het volgende digitale formulier gebruiken:

Wil je je motie voorafgaand aan de indiening door de besluitvormingscommissie laten controleren? Dat kan! Mail je motie naar besluitvormingscommissie@d66.nl. Dit kan tot en met donderdag 10 oktober 2019. 

Indienen Actuele Politieke Moties (APM)

Een Actuele Politieke Motie wordt in het Huishoudelijk Reglement gedefinieerd als ‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen twee dagen voor sluiting van de gewone politieke moties en de dag van indiening van de actuele politieke moties, zoals bepaald in het congresreglement, een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres.’

Uit je motie moet blijken dat aan beide criteria wordt voldaan. Dit kun je doen door in de constateringen en/of overwegingen de bewijslast voor de actualiteit op te nemen. De Besluitvormingscommissie toetst aan deze eisen van het Huishoudelijk Reglement. Voldoet de motie er niet aan, dan neemt zij binnen 24 uur na sluiting van de indieningstermijn contact met je op.

Je kunt een Actuele Politieke Motie indienen vanaf zaterdag 12 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2019, 16.00 uur. Je kunt hiervoor het volgende digitale formulier gebruiken:

Je kunt een Actuele Politieke Motie indienen namens een ledenvergadering of met de handtekeningen van tenminste 15 stemgerechtigde leden. Je kunt hiervoor bovenstaande modelformulieren gebruiken.

Heb je vragen over het indienen van een motie? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of telefonisch: 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 20 september 2019

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48