Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Congresstukken Congres 110

Op het Congres worden meerdere voorstellen voorgelegd. Hieronder vind je alle voorstellen. Indien je een motie of amendement bij een voorstel wilt indienen, dan is dit mogelijk. Onderaan vind je de link naar de motie en amendementenpagina.

Financiële stukken

Hieronder vind je de financiële stukken die betrekking hebben op de jaarrekening van 2018, de begroting voor 2020 en het meerjarenplan.

Jaarrekening 2018

Begroting 2020 incl. meerjarenplan en toelichting

Advies Financiële Commissie bij begroting 2020 en meerjarenplan

Daarnaast wordt er een congresvoorstel over duurzame partijfinanciën voorgelegd. Het betreft een voorstel over het vrijspelen van dubbel aangehouden reserves. Onderstaand vind je het congresvoorstel zelf, evenals een toelichting van Michiel van der Eng (penningmeester Landelijk Bestuur), een advies van de klankbordgroep en het adviesrapport.

Congresvoorstel duurzame partijfinanciën – vrijspelen dubbel aangehouden reserves

Toelichting op het congresvoorstel duurzame partijfinanciën door Michiel van der Eng (penningmeester Landelijk Bestuur)

Advies klankbordgroep effectief gebruik partijfinanciën

Adviesrapport effectief gebruik financiën

Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement

Er worden een aantal wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement gedaan. Het betreft kleinere wijzigingsvoorstellen op basis van evaluaties van de afgelopen verkiezingen. De wijzigingsvoorstellen zijn afkomstig vanuit het Landelijk Bestuur, de evaluatie van de GR2018, het vereenvoudigen van processen en de Landelijke Verkiezingscommissie. Er worden in totaal 18 wijzigingsvoorstellen gedaan. Onderstaand vind je alle wijzigingsvoorstellen:

Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement

Profielen voor lijsttrekker en lid Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 worden dit Congres de profielen voorgelegd voor de lijsttrekker en lid van de Tweede Kamerfractie voor D66.

Profiel lijsttrekker voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

Profiel lid Tweede Kamer voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

Terugkoppeling Moties

Hieronder vind je een terugkoppeling van de aangenomen moties van het voorjaarscongres.

Overzicht aangenomen moties Congres 109 + terugkoppeling

Terugkoppeling aangenomen motie Congres 102 m.b.t. persoonsgegevens

Congresreglement

Congresreglement Congres 110

Indienen motie of amendement

Wil je een motie of amendement indienen, dan kan dit via onderstaande links.

Indienen Motie

Indienen Amendement

Mededeling Landelijk Bestuur

Mededeling Landelijk Bestuur over de Politiek Secretaris

Laatst gewijzigd op 23 oktober 2019