Directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting - Coen Brummer

Coen Brummer

De canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor het eerst de rijke geschiedenis van ons gedachtegoed. Aan bod komen inspirerende toespraken, spannende Kamerdebatten en politieke verworvenheden die het werk zijn van sociaal-liberalen: van het befaamde Kinderwetje van Sam van Houten tot de strijd van Aletta Jacobs voor het vrouwenkiesrecht, en van de roep om referenda van Henri Marchant tot het eerste paarse kabinet.

Coen Brummer, directeur van de Van Mierlo Stichting, presenteert het boek. Annabel Broer (voorzitter Jonge Democraten) en Rob Jetten (fractievoorzitter Tweede Kamer) nemen een eerste exemplaar in ontvangst.

Coen spreekt in het eerste blok, tussen 09.30 en 10.20, in de Jupilerzaal. 

Rob Jetten

Sigrid Kaag

Wouter Koolmees

Anne-Marie Spierings

Sander Schimmelpenninck & Alexandra van Huffelen

Vrouwen aan de top

Annabel Broer

Paul de Beer

Coen Brummer

Joep van Deudekom

Q&A's, stands en horeca

Alle subsessies

Timetable