D66 Caribisch Netwerk

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst.

Solidariteit staat daarbij voorop: in tijden van rust, maar zeker in tijden van rampspoed. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons Koninkrijk erbij hoort én mee kan doen. We zijn immers allemaal onderdeel van één Koninkrijk.

Hoewel de afstand tussen ons groot is, zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen kunnen we de grote vraagstukken van de toekomst oplossen. Dat lukt alleen als we ons richten op wat ons verbindt, niet op wat ons verdeelt.

Aansluiten bij het netwerk kan heel eenvoudig via onderstaande Facebookgroep en/of MijnD66.

Doe met ons mee. Samen zijn we één Koninkrijk.

 • Binden van een brede achterban om de Caribische gemeenschap van D66 sterker te maken. 
 • Caribische Nederlanders – woonachtig op de eilanden – op een laagdrempelige manier betrekken bij de partij. 
 • Bevorderen van de onderlinge banden en het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen binnen ons Koninkrijk.

 • Periodieke themabijeenkomsten met gastsprekers, volksvertegenwoordigers en bestuurders.
 • De partij adviseren bij vraagstukken die spelen binnen de Caribische gemeenschap.
 • Werken aan campagnes die betrekking hebben op het Koninkrijk.
 • Initiëren van voorstellen.

 • Dylan Romeo – Voorzitter
 • Duer Dania – Secretaris 
 • Gerardine Bayisenge – Penningmeester
 • Arxen Alders – Leden 
 • Thomas Hellebrand – Algemeen Bestuurslid 
 • Moira Goeman – Bestuurslid Organisatie en Communicatie