Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2015

Cao kan alleen met maatwerk overleven

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: “Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Asscher over de wet werk en zekerheid. Flexwerkers dreigen niet te profiteren van deze wet, die juist probeert tweedeling op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bij ING, maar ook bij de overheid, zou de wet niet goed worden uitgevoerd. De beloofde verbetering in de positie van flexwerkers zou dan uitblijven.” 

Bron: Trouw, donderdag 23 april

Terecht spreken politiek en vakbeweging de werkgevers aan op hun gedrag. De nieuwe wet volgt immers uit het sociaal akkoord, waar ook de werkgeversorganisaties hebben getekend. Afspraak is afspraak.

Maar we moeten ook eerlijk zijn. De nieuwe wet werk en zekerheid alléén, zal de tweedeling niet oplossen. Want het blijft in Nederland te duur om iemand in dienst te nemen. En CAO’s zijn, om premier Rutte te citeren, te veel “gestold wantrouwen”. Kabinet en vakbeweging moeten dus ook zelf aan de slag.

Het kabinet met het fors verlagen van de lasten op werk, zodat werken meer loont en het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om personeel aan te nemen. Maak het voor werkgevers dus aantrekkelijker om hun eerste werknemer aan te nemen. En verlaag de werkgeverspremies aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een werknemer die netto 11 euro per uur verdient, kost een werkgever ruim 20 euro per uur. Je denkt als bedrijf wel drie keer na voor je iemand een vast contract aanbiedt.

Ook voor de vakbeweging is alleen met het vingertje naar anderen wijzen veel te makkelijk. Een blik in de spiegel is dringend noodzakelijk. Vakbonden houden bij de moeizame CAO-onderhandelingen te vaak vernieuwingen tegen. En ja, dan vluchten werkgevers in flexwerk, payroll en contracting voor werk dat ook door eigen werknemers gedaan zou kunnen worden. Dus vakbeweging, pak die handschoen op en durf eindelijk te vernieuwen.

Laat je daarbij ook inspireren door de frisse ideeën van jullie jongerenorganisaties die wél pleiten voor verandering. Ga meer investeren in scholing, en dan in eigen scholingspotjes voor elke werknemer in plaats van door de polder aangestuurde fondsen. Regel meer ruimte voor flexibel werken binnen bedrijven, bijvoorbeeld wat betreft arbeidstijden. Stop met dure regelingen waar een kleine groep werknemers wellicht van profiteert maar waarvoor alle andere werknemers en de werkgevers een hoge prijs betalen, zoals de extra verlofdagen voor ouderen. En kies voor veel meer maatwerk in CAO’s, waarbij werknemers zelf keuzes kunnen maken. Durf meer op hun eigen kracht te vertrouwen.

Alleen zo kan de CAO, waar ook D66 aan hecht, overleven. Alleen zo kan de kloof tussen vast en flex echt worden gedicht. Alleen zo wordt werkgeverschap weer aantrekkelijk. Uiteindelijk is dat in het belang van werknemers. De vakbeweging mag, nee moet, werkgevers aansporen tot het aanpakken van doorgeslagen flex, en de overheid aansporen tot lagere lasten op arbeid. Maar ze moet ook zelf aan de slag. Durf CAO’s te vernieuwen. Met meer oog voor werkzekerheid, maatwerk en de noodzakelijke flexibiliteit binnen bedrijven. Ik wens de vakbeweging veel moed toe.