Jan Engels

Jan Engels - Beeld: Simon Schutter

Met veel plezier was ik lijsttrekker voor D66 Bronckhorst tijdens de verkiezingen van maart 2022. In de jaren daarvoor was ik raadslid en van 2014 tot 2018 wethouder.

Dat plezier gaat voor mij samen met een stevig gevoel van urgentie. Bronckhorst staat voor grote uitdagingen. De verduurzaming van onze samenleving is daar wel de belangrijkste van. Dat gaat maar voor een klein stukje over de techniek. De grootste verandering is een sociale verandering: hoe doen we alles met elkaar en zorgen we dat iedereen mee kan doen? 
 
Dat is nu al zichtbaar in de discussies over windmolens, zonnevelden en de landbouw. Dat wordt nog veel zichtbaarder als we onze woningen aardgasvrij gaan maken. Zorgen dat iedereen in een fijn en duurzaam huis kan wonen: dat is de echte opgave.
 
De opgave dat iedereen mee kan doen, dat iedereen een goede toekomst voor zich ziet, dat is wat mij drijft. Dat gaat over heel ons leven: wonen, werken, zorg en ons verenigingsleven. 
 
Wat ik mis zie gaan in onze gemeente, is dat jij als inwoner heel vaak een mening mag geven. Maar je mag bijna nooit meebeslissen. En dat wil ik veranderen. Het lef om (gericht) ‘de macht’ uit handen te geven, dat is wat D66 Bronckhorst onderscheidt van andere partijen.
 
Met het project Vitale Kernen heb ik daarmee als wethouder (2014-2018) een mooie start kunnen maken. Het is nu de tijd om die aanpak écht stevig te verankeren in onze gemeente. Daar heeft D66 Bronckhorst ook concrete plannen voor, zoals de invoering van een burgerbegroting.
 
Het is tijd voor een overheid die zijn inwoners vertrouwt!

  • 53 jaar
  • Wichmond

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

(Keuken van) Hackfort: een heerlijke plek om te genieten van eten, van het terras en van het prachtige landgoed.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Bronckhorst kan zijn (al mooie) buitengebied versterken en daarmee beter benutten. Bronckhorst is in potentie DE buitensportgemeente van Nederland. In Bronckhorst ligt een hele mooie kans om kringlooplandbouw en (h)eerlijk eten aan elkaar te verbinden .

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer zeggenschap voor inwoners over hun eigen leefomgeving. Daar hoort een andere rol van de gemeente bij: een regierol. Actief, richtinggevend .. en op tijd ruimte gevend aan onze inwoners. 
  • Een open en betrouwbare overheid: een gemeente die zich ALTIJD aan de eigen regels houdt, bijvoorbeeld rond privacy en de termijnen waarbinnen de gemeente antwoordt op brieven en bezwaren.
  • Scholen als spil van onze dorpsgemeenschappen. Daarvoor is een echte (fysieke en organisatorische) verbinding met ons verenigingsleven een absolute voorwaarde. Elk kind moet mee kunnen doen met sport, muziek en andere vormen van cultuur.