Nicole de Jong

Nicole de Jong - Beeld: D66 Breda

Aangenaam. Mijn naam is Nicole, ik ben 31 jaar en mijn schoenmaat is 41. Als iemand die opgevoed is door een moeder die de apartheid in Zuid-Afrika heeft meegemaakt heb ik vanaf jongs af aan al geleerd dat democratie meer is dan een abstract principe. Het is een ideaal dat de basis vormt van een samenleving waarin mensen vrijheid hebben. Niet de vrijheid om te doen en laten wat ze willen, maar de ruimte om te doen wat ze niet kunnen laten. Of ter wel; de vrijheid om jezelf te zijn.

Voor mij heeft dat uiting gevonden in het mij willen bemoeien met hoe besluiten genomen worden. Ik geloof ik mijn hart en verstand dat de stem van eenieder er toe doet en dat de unieke ervaringen van verschillende mensen bij kunnen dragen aan betere besluitvorming. Elk inzicht is valide. Als secretaris zie ik het als mijn taak om ruimte te creëren voor iedereen om gebruik te maken van de rechten die ze binnen de partij hebben en contact te leggen tussen mensen zodat hun stem in gezamenlijkheid verder zal reiken dan één stem dat kan. 

Ik hoop jullie allen in de komende jaren te leren kennen. Zei het via afdelingsvergaderingen, borrels, via de mail of welke manier je ook kiest uiting te geven aan jouw stem. Hopelijk kan ik daar iets voor je betekenen