Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Bied perspectief, toetreding nog lang niet aan de orde

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over de Europese Unie en de Westelijke Balkanlanden. De inzet van D66 is: bied perspectief, start gesprekken, toetreding is nog lang niet aan de orde. Lees hieronder de volledige inbreng van Kees Verhoeven. Gesproken tekst geldt.

 

 

Voorzitter,

Met de Kamercommissie Europese Zaken

was ik vorige week in Albanië, Montenegro en Servië.

De Westelijke Balkan, waar de EU Top morgen over gaat.

Voorzitter,

Vaak vergeten, en dus vermeldenswaardig, is het feit dat de Balkanlanden, als onderdeel van de voormalige Federale republiek Joegoslavië in verschillende stadia van toetreding zitten.

Slovenië en Kroatië zijn EU-lid.

Montenegro en Servië zijn hierover aan het onderhandelen, sinds 2012 en 2014

Kosovo en Bosnië-Herzegovina zijn nog niet erkend als kandidaat-lidstaat.

En dan zijn er nog de huidige kandidaten Albanië en Macedonië

De Europese Commissie wil dat de toetredingsgesprekken met hen gaan starten.

Deze gesprekken zijn formele onderhandelingen waarbij een land langs de Europese meetlat wordt gelegd.

De duur van het proces en de uitkomst staat niet vast

Turkije laat dit zien.

En daaruit blijkt dat de EU geleerd heeft van de gemaakte fouten in het verleden.

Openen van de onderhandelingen is geen garantie voor uiteindelijke toetreding.

 

Voorzitter,

De Balkanlanden hebben alle nog een lange weg te gaan.

Ondertussen grijpen andere krachten hun kans

Turkije bouwt moskeeën

China investeert in bruggen en spoorlijnen,

En Rusland laat de propagandamachine draaien.

 

Betekent dit dat we dan de deuren maar moeten openen?

Nee.

Maar we kunnen wel een Europees perspectief van democratie, rechtsstaat, en mensenrechten bieden

Aan progressieven krachten, jonge generaties, ondernemers en politici die hun land echt vooruit willen helpen.

 

Voorop staat dat een land pas tot de EU mag toetreden

als minutieus aan de Kopenhagen criteria is voldaan.

Jaartallen noemen is dus zeer onverstandig, zeg ik ook richting de heer Juncker.

 

Voorzitter,

 

De jonge bevolking op de Balkan wil modernisering.

Macedonië heeft sinds het aantreden van de nieuwe regering in 2017

flinke hervormingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het herstellen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, of het openbaar bestuur.

In Albanië worden rechters in een “vetting proces” opnieuw beoordeeld.

En er is vooruitgang geboekt op het gebied van mensrechten.

 

D66 acht de voordelen van gesprekken met Macedonië en Albanië groter dan de nadelen.

Nogmaals, dit betekent niet dat deze landen snel toetreden:

Ze zijn er nog lang niet en dat ze er komen staat niet vast.

Wel worden deze landen door het openen van onderhandelingen

dwingend aangezet tot hervormingen van democratie, instituties, grondrechten en economie.

Nu zitten ze vast in de wachtkamer. Wat D66 betreft komen ze daaruit en gaan ze grondig aan de slag met hun gezondheid.

Nederland staat symbool voor de benadering van strict and fair. Strikt zijn we als het gaat om de Kopenhagen-criteria. Ik vraag de Premier: ziet hij in dat het fair is om landen een perspectief te bieden?

Voorzitter,

Voor niet-leden is de lijn dus: perspectief bieden zonder de lessen uit het verleden te vergeten.

Maar we hebben ook EU-leden met een probleem: Hongarije en Polen voorop.

Zij respecteren de rechtsstaat en democratische spelregels onvoldoende.

Dit is voor D66 onaanvaardbaar.

Daarom zeggen wij drie dingen:

Start met een grondrechten-APK die alle lidstaten jaarlijks langs dezelfde meetlat legt.

Laat Eurocommissaris Timmermans de artikel 7 procedure tegen Polen doorzetten.

En breng conditionaliteit in de begroting: alleen EU-geld als de rechtsstaat op orde is.

Kunnen we van de premier verwachten dat hij zich op deze drie punten inzet,
en de Kamer hierover periodiek op de hoogte stelt?

 

Thema

Kiezen vóór Europa

Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt. D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om - net als in Nederland - ook in Europa te hervormen.

Lees meer

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid