Besluitvorming

Op het congres nemen we besluiten als vereniging. De kern van het congres is dat jij als lid van je kunt laten horen door mee te praten en te stemmen. Iedereen heeft een stem. Je kunt stemmen over voorstellen van het bestuur en over tal van moties die leden hebben ingediend. 
 
Tijdens het aankomende congres nemen we besluiten in 6 stappen. 

Stap 1:
Congresstukken staan online

Op het congres bespreken we verschillende voorstellen die leden bedenken, maar we nemen ook een aantal besluiten over voorstellen van het Landelijk Bestuur. De volgende voorstellen worden besproken op het congres: 

De volgende congresstukken liggen voor ter vaststelling
Deze stukken liggen voor ter vaststelling. Dat betekent dat je als lid een amendement of motie kunt indienen op deze congresstukken.


De volgende congresstukken liggen voor ter informatie
De volgende stukken worden ter informatie aangeboden aan het congres.

Op een later moment worden er nog stukken ter informatie gepubliceerd. Deze betreffen onder andere de terugkoppeling aangenomen moties en de schriftelijke verantwoording van het Landelijk Bestuur en de verschillende partijcommissies.

Stap 2:
Moties en amendementen schrijven

Politieke & Organisatorische moties, en amendementen
Op het congres kan je ook moties indienen. Congresmoties doen een verzoek aan bijvoorbeeld het Landelijk Bestuur, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie of aan onze delegatie in het Europees Parlement.
 
Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op deze feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie: hierin formuleer je het verzoek aan een partijorgaan. Zorg ervoor dat het dictum helder, zelfstandig leesbaar en bondig is.
Een goede motie schrijven is nog best een kunst. Daarom doen veel leden dat niet alleen. Vaak doen zij dat met een groepje D66’ers in een afdeling, regio of thema-afdeling. 


Actueel Politieke Motie
Een Actueel Politieke Motie is een politieke motie betreffende een zaak waarbij zich tussen 3 april 2023 en 3 mei 2023, 12.00 uur, een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres. Je moet de onderbouwing voor deze beide punten in de overwegingen van de motie zetten (art. 3.10 lid 1 HR).

Je kunt Algemeen Organisatorische Moties (AOM) en Politieke Moties (PM) indienen tot woensdag 5 april, 12.00 uur.
Je kunt Actueel Politieke Moties (APM) indienen van maandag 3 april tot woensdag 3 mei, 12.00 uur.

Stap 3:
Motie en amendement indienen

Politieke & Organisatorische moties, en amendementen
Als je een motie (Politieke Motie of Algemeen Organisatorische Motie) of amendement hebt geschreven, is het tijd om die in te dienen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt een voorstel direct indienen bij het congres. Dat moet je dan doen met een groep van 33 leden (besluit). Het verzamelen van handtekeningen kan via MijnD66.
 
Andere partijgenoten kunnen hier direct jouw voorstel ondersteunen. Je kunt ook een link maken naar jouw voorstel, die je vervolgens via e-mail of sociale media kan delen. Ook met de link moet iemand nog inloggen op MijnD66 voordat jouw voorstel ondersteund kan worden.
 
Maar er is ook nog een andere weg om jouw voorstel naar het congres te krijgen, namelijk de ledenvergadering van jouw afdeling, regio of thema-afdeling. Zo’n voorstel moet wel aangenomen worden op een (digitale) ledenvergadering waarbij minimaal 4% van de stemgerechtigde leden van aanwezig is, alhoewel dat aantal nooit hoger hoeft te zijn dan 33. Dit betekent:  

  • Stel een afdeling heeft 250 stemgerechtigde leden. 4% hiervan is 10. Dat is lager dan 33, dus in dit geval moeten ten minste 10 leden meestemmen om een motie of amendement in te dienen namens deze ledenvergadering.
  • Stel een afdeling heeft 1500 stemgerechtigde leden. 4% hiervan is 60. Dat is hoger dan 33, dus in dit geval moeten ten minste 33 leden meestemmen om een motie of amendement in te dienen namens deze ledenvergadering.

Actueel Politieke Moties
Als je een een Actueel Politieke Motie hebt geschreven, dan moet deze ondersteund worden door ten minste 15 individuele leden (art. 3.10 lid 2 HR). Het verzamelen van handtekeningen van Actueel Politieke Moties verloopt ook via MijnD66. Dit werkt hetzelfde als bij Politieke & Organisatorische moties.

Ook een Actueel Politieke Motie kan je via een ledenvergadering van jouw afdeling of regio indienen. Voor het indienen van een APM geldt geen minimale opkomst voor ledenvergaderingen.

Je kunt Algemeen Organisatorische Moties (AOM) en Politieke Moties (PM) indienen tot woensdag 5 april, 12.00 uur.
Je kunt Actueel Politieke Moties (APM) indienen van maandag 3 april tot woensdag 3 mei, 12.00 uur.

Stap 4:
Meebepalen wat we op het congres bespreken

Er is op dit congres waarschijnlijk weer zoveel te bespreken, dat we onvoldoende tijd hebben om over alles uitgebreid te kunnen discussiëren. Daarom vragen we voorafgaand aan het congres aan de leden van D66 welke politieke moties zij willen bespreken op het congres. 
Dat gaan we als volgt doen: 

  • Op woensdag 26 april ontvang je als lid met stemrecht een e-mail. Daarin vragen we je om te kiezen welke politieke moties jij wilt bespreken op het congres. Je mag maximaal tien moties kiezen. Alle moties worden daar weergegeven zonder preadvies van het Landelijk Bestuur. Eigenlijk kun je deze stemming zien als een peiling. 
  • Je hebt tot uiterlijk dinsdag 2 mei, 12.00 uur de tijd om jouw voorkeur aan te geven. 

Dit is onder voorbehoud van de hoeveelheid moties die ingediend worden. Dit besluit wordt op uiterlijk 12 april door de Besluitvormingscommissie genomen.
De eventuele peiling start op woensdag 26 april en sluit op dinsdag 2 mei om 12.00 uur.

Stap 5:
Digitaal stemmen voorafgaand aan het congres

We hebben gepeild. Nu gaan we stemmen. De meest gekozen moties in de peiling bespreken we in de congreszaal. Daar is nu naar verwachting genoeg ruimte voor. Ook bespreken we alle moties die het preadvies ‘ontraden’ krijgen. De selectie van de moties die we in de congreszaal bespreken wordt uiterlijk 4 mei bekendgemaakt.

Over de overige moties stemmen we digitaal voor het congres. Om deze moties alsnog te kunnen bespreken, organiseerde de Besluitvormingscommissie op zaterdag 6 mei (vanaf 13.00 uur) een digitaal discussiemoment. Daarnaast krijgen de indieners van de moties die digitaal in stemming worden gebracht, de mogelijkheid te reageren op het preadvies voordat de stemming start.

Dit is onder voorbehoud van de hoeveelheid moties die ingediend worden. Dit besluit wordt op uiterlijk 12 april door de Besluitvormingscommissie genomen.
De eventuele digitale stemming loopt van uiterlijk dinsdag 9 mei tot vrijdag 12 mei, 12.00 uur.

Stap 6:
Bespreken en stemmen over moties in de congreszaal

De congreszaal is opgebouwd en de inspreekmicrofoons zijn getest. We kunnen aan de slag. In de congreszaal vindt de hele dag discussie plaats. Maar dan met een agenda die voor een groot deel gevuld is met moties die de meeste leden willen bespreken.
 
Wat we bespreken en waar we over stemmen in de congreszaal:

  • Congresstukken, inclusief eventuele amendementen en moties
  • De Actueel Politieke Moties (APM)
  • De Algemeen Organisatorische Moties (AOM)
  • De meest gekozen Politieke Moties (PM)
  • De Politieke Moties met een preadvies ontraden

Woensdag 8 maart 2023

Dit gaat om de voorstellen die ter vaststelling of goedkeuring voorliggen.

Maandag 3 april 2023

Woensdag 26 april 2023

Indien van toepassing

Dinsdag 2 mei 2023 | 12.00 uur

Indien van toepassing

Woensdag 3 mei 2023 | 12.00 uur

Zaterdag 6 mei 2023 | 13.00 uur

Indien van toepassing. Om de moties die eventueel digitaal in stemming in stemming worden gebracht toch te bespreken, organiseert de Besluitvormingscommissie een digitale sessie.

Dinsdag 9 mei 2023

Indien van toepassing. Dit is tevens de dag dat uiterlijk alle moties (m.u.v. APM) worden gepubliceerd die op het congres worden behandeld.

Vrijdag 12 mei 2023 | 12.00 uur

Indien van toepassing

Zaterdag 13 mei 2023

Vragen?

Heb je vragen over het proces of over besluitvorming in het algemeen? Stuur een mail naar de Besluitvormingscommissie!

Stemmen op voorstellen De kern van het congres is dat jij als lid van je kunt laten horen door mee te stemmen. Iedereen heeft één stem. Je kunt stemmen over voorstellen en over tal van moties die leden hebben ingediend. Stemmen doen we met handopsteken.
Stemmen over vacatures Als lid bepaal jij wie er plaatsnemen in verschillende commissies en besturen van de vereniging.
Meepraten Natuurlijk kun je ook meepraten. Op het Congres noemen we dat inspreken. Je kunt reageren op de voorstellen van het bestuur en van anderen. Of vragen stellen aan kandidaten voor een van de verschillende vacatures, aan het Landelijk Bestuur of aan de Kamerleden.