Mirjam van Lanschot

Mirjam van Lanschot - Beeld: D66 Berkelland

Beroep: docente Nederlands

Aandachtsgebieden:
cultuur, natuur en een goed gemeentebestuur

Waar ik voor sta?

Cultuur, de Achterhoek is er rijk aan.
Het actieve culturele leven in Berkelland wordt gekenmerkt door aloude folkloristische tradities enerzijds en het gevarieerde museale aanbod in onze gemeente anderzijds.
Deze culturele uitingen versterken elkaar en moeten voortdurend in beweging blijven. Particulier- en ondernemers initiatief moeten hiervoor ruim baan krijgen.

Berkelland is een groene, agrarische gemeente. Agrarisch groen, eeuwenlang door de mens ontwikkeld en natuurlijk groen in bossen en buitenplaatsen. De boer moet zijn boterham kunnen verdienen op duurzame wijze.
De natuur moeten we borgen en koesteren, ook als een toeristische trekpleister.

Wat betreft een goed gemeentebestuur wil ik als docent Nederlands bijdragen -binnen de gemeentelijke rol- aan goed en eveneens veilig, bereikbaar onderwijs in onze dorpen, zowel de kleine als de grote kernen.