Michaëla Kaaij

Michaëla Kaaij - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

Om onze inwoners van gemeente Berg en Dal mee te nemen in de toekomst met de daarbij behorende verandering heeft D66 Berg en Dal een stelregel: we laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Deze stelregel staat het dichtst bij mij. 

Ik sta voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Als advocaat – mediator, coach en vertrouwenspersoon te Nijmegen zet ik mij hiervoor sinds jaar en dag in.  Daarnaast ben ik sinds 1 januari 2022 actief als bestuurslid (vz) van Humanitas Nijmegen en omstreken. Humanitas is er voor mensen die het om uiteenlopende redenen niet in hun eentje redden en zij vinden steun in de activiteiten van deze vrijwilligersorganisatie. 

De liefde bracht me van de Randstad naar de Millingerwaard en ik ben er gebleven. Jarenlang bewonder ik de kleurrijke en veranderlijke landschappen in gemeente Berg en Dal. De uitdaging van D66 om te bouwen aan een groene aantrekkelijke omgeving door te verduurzamen, het behouden van landschappen en het erbij bouwen van voldoende woningen voor de toekomst en daarmee voor onze kinderen een leefbare gemeente te blijven creëren, ondersteun ik zeer. 

We zullen dit samen in alle kernen van gemeente Berg en Dal moeten doen. Daarvoor is participatie van onze inwoners van groot belang. Hierbij is onze gemeente nodig, die zou moeten staan voor transparante democratie waar verstandig met geld wordt omgegaan. Als interim adviseur bij Afdeling Advies bij het Huis van Klokkenluiders te Utrecht (2019-2020) heb ik vooral gezien hoe het niet moet. 

Woonplaats

Millingen aan de Rijn

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De natuur in de Millingerwaard, rivier en dijken. Brengt mij back to basic. Geeft mij de vrijheid om het leven en werk in een juist perspectief te plaatsen voor vandaag en morgen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Veel gebruik maken van de ervaringen en expertise van de inwoners/ bedrijven van de gemeente ter verbetering van wonen, werken, onderwijs en daarmee het welzijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Zelfredzaamheid van inwoners vergroten;
  • Openbaar vervoer van en naar de regio behouden en verbeteren;
  • Levendigheid in alle kernen behouden en verbeteren; 

Wat betekent D66 voor jou?

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Wat zijn jouw expertises?

  • Zichtbaar maken huiselijk geweld en ongelijkwaardigheid gezinsleden achter de voordeur en aanpakken;
  • Informatie geven over grensoverschrijdend gedrag op werk en privé;
  • Aanbieden (herstel)mediation in wijken, gezin, school enz. door een professional voor de inwoners gemeente en of bedrijven in gemeente;
  • Aanpakken (financieel) misstanden bij (semi-) overheden en bedrijven en klokkenluiders beschermen en meenemen in oplossen misstanden door het aanbieden van (herstel-) mediation;
  • Aandacht voor inwoners om te komen tot enige zelfredzaamheid en willen meedenken in oplossingen;
  • Aandacht voor de lange wachtlijsten voor maatschappelijk werk / jeugdzorg / psychiatrische behandeling en willen meedenken in oplossingen.