Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 mei 2017

Benoeming burgemeester uit de Grondwet

Benoeming burgemeester uit de Grondwet

Tweede Kamerlid Rob Jetten ziet dat burgemeesters een steeds bepalendere rol krijgen. Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente en zij beslissen over de openbare orde en veiligheid. Daarbij krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden. D66 wil dat de benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de Grondwet wordt gehaald.

Rob Jetten: “Nadat de Grondwet is gewijzigd kan Nederland nadenken over of de burgemeester direct gekozen moet worden door de inwoners of dat bijvoorbeeld de gemeenteraad de burgemeester kiest. Welke keuze straks ook gemaakt wordt, het is noodzakelijk om eerst uit onze Grondwet te halen dat de Kroon de burgemeester benoemt.” Vandaag dient D66 het voorstel voor de Grondwetswijziging in voor de tweede lezing.

Uit de politieke achterkamertjes

Bij de eerste lezing is het voorstel van D66 zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer aangenomen met de straks vereiste tweederde meerderheid. Voor een Grondwetswijziging is het nodig dat het voorstel nog een keer door de nieuwe Tweede Kamer en de Eerste Kamer wordt beoordeeld. “Het is niet uit te leggen dat de benoeming van burgemeesters in de politieke achterkamertjes wordt geregeld”, aldus Jetten. “Nederland is dan ook één van de laatste landen in Europa waar de burgemeester wordt benoemd. D66 vindt dat in een democratie een burgemeester beoordeeld moet kunnen worden op zijn prestaties.” Ook nadat de Grondwetswijziging is aangenomen blijft de huidige benoemingsprocedure van kracht, totdat het parlement heeft besloten wat de nieuwe manier wordt waarop de burgemeester wordt gekozen.

Grondwet

In de Grondwet wordt de basis van een staat vastgelegd. D66 vindt dat de Grondwet zich moet richten op grondrechten. “Artikel 1 van de Grondwet bepaalt bijvoorbeeld dat iedereen voor de wet gelijk is. De manier waarop we een burgemeester benoemen is niet zo’n soort fundamenteel recht”, aldus Jetten. “Dat hoort niet in de Grondwet thuis. Daarom is de afgelopen 150 jaar vaker geopperd om de benoemingsprocedure uit de Grondwet te schrappen. Wat D66 betreft gaat het er nu echt van komen.”