Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 februari 2017

Beleid Trump is risico voor Nederland, nu investeren in ambassades!

 

Het roekeloze buitenlandbeleid van Trump is een risico voor Nederlandse en Europese belangen. Samen met de dreiging van Poetin vormt dit voor Europa de ultieme test. Onze positie in de wereld is niet meer vanzelfsprekend. D66 wil daarom 30 miljoen euro uittrekken voor het versterken van onze ambassades.  

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma doet deze oproep tijdens de ambassadeursconferentie die deze week plaatsvindt: “De onzekerheid in de wereld neemt toe door president Trump die toenadering tot Poetin zoekt en Poetin die op zijn beurt de Europese Unie uit elkaar wil spelen. Daarom moet Nederland investeren in het diplomatieke netwerk in de gordel van instabiliteit rondom Europa. De buitengrenzen van Europa moeten beschermd worden, onveiligheid daar is een bedreiging voor de veiligheid hier.”

Meer handelsposten

Ook wil D66 meer handelsposten openen, de zogenoemde Netherlands Support Business Offices (NSBO’s). Sjoerdsma: “Terwijl Trump richting protectionisme afdrijft, is Nederland juist gebaat bij goed gereguleerde vrijhandel. Nederland is en blijft een handelsland en verdient haar geld in het buitenland. In deze tijd is het van groot belang dat Nederland meer kantoren opent in de VS die de Nederlandse bedrijven kan ondersteunen. Maar de huidige ontwikkeling in de VS zal er ook voor zorgen dat Nederland nieuwe afzetmarkten moet zoeken. Daarom zijn we gebaat bij meer handelsposten in andere landen met goed draaiende economieën in Azië en Zuid-Amerika.”

Nederlanders in het buitenland

Ook de meer dan één miljoen Nederlanders in het buitenland verdienen meer aandacht en een betere dienstverlening. Zij moeten gemakkelijker een nieuw paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen, stemmen vanuit het buitenland kan beter geregeld worden en Nederlanders die in het buitenland in de problemen komen moeten goed en snel geholpen kunnen worden. Sjoerdsma: “Er wonen één miljoen Nederlanders in het buitenland, al dan niet tijdelijk. Bij een Brexit of de verkiezing van Trump heerst er bij hen veel onzekerheid. Het is belangrijk dat hun belangen goed behartigd worden en zij betrokken blijven bij Nederland. Dit kabinet heeft daar met de pet naar gegooid. Door eerdere bezuinigingen moesten Nederlanders in sommige landen opeens heel ver reizen om bijvoorbeeld een nieuw paspoort aan te vragen. Ook is het nog steeds zeer omslachtig om vanuit het buitenland gebruik te maken van je stemrecht. Dat moet echt anders.”