Onze fractie
2018-2022

De fractie bestaat uit de raadsleden en het plaatsvervangend raadslid van D66 Assen.