Ledenvergadering (AAV) 18 september 2023

Bestuursvervanging in D66 Assen – ALV maakt route vrij voor fusie met Noord- en MiddenDrenthe

Afscheid Wnd. Voorzitter

Teun Jan Kootstra nam vanavond afscheid als bestuurslid (waarvan de laatste periode als waarnemend voorzitter), nadat zijn bestuursperiode erop zat.

Daarmee sloot hij een actieve periode af waarin hij diverse functies en rollen heeft bekleed. Hij begon in onze afdeling Assen als steunfractielid, werd Raadslid in de periode 2014-2018, was verschillende malen campagnecoördinator en lid van de verkiezingsprogrammacommissies en beheerder van onze website en verschillende (social) media.
In die laatste rol als beheerder ondersteunt hij de komende periode D66 Assen nog, waar nodig.

Bij aanvang van die periode had hij al aangegeven dit voor één periode te doen, om ook ruimte te houden voor andere liefhebberijen in het privédomein. Zo zullen we hem meer en meer aantreffen op de vele wandelpaden in onze prachtige natuur.

Nieuw bestuurslid

Rien Kolkman komt het bestuur versterken. We heten hem van harte welkom. Ten tijde de vergadering was Rien op familiebezoek in Canada maar zal snel aansluiten binnen het bestuur.
Door de komst van Rien in het bestuur behoudt het bestuur (enkel) twee leden. Penningmeester Bob Wevers heeft de twijfelachtige eer op dit moment ook de andere rollen binnen het dagelijks bestuur te bekleden, waar overigens het regiobestuur ondersteund waar mogelijk en nodig.

Begroting D66 afdeling
Assen vastgesteld

De vergadering heeft na een heldere uitleg van penningmeester Bob Wevers de meerjarenbegroting voor 2024-2027 (en tevens een aanpassing van de begroting 2023) vastgesteld tijdens de ledenvergadering.

D66 Assen richting fusie

De leden van D66 Assen hebben zich vanavond andermaal uitgesproken om een fusie met D66-afdeling Noord- en Midden-Drenthe (D66’ers in gemeenten Noordenveld, Aa & Hunze en Midden-Drenthe) voor te bereiden en te concretiseren, nadat leden van beide afdelingen hun akkoord hebben gegeven op een volgende stap.

Het vergt nog wel wat werk, maar de intentie is duidelijk om in 2024 samen verder te gaan. Enerzijds ingegeven door een schaarste aan bestuursleden, maar evengoed ook omdat de tijd meer en meer rijp is om samen te werken met omliggende gemeenten.