Algemene ledenvergadering D66 Assen

Algemene ledenvergadering, met naast de vaste agendapunten voornamelijk aandacht voor (behandelen van ingestuurde amendementen en de vaststellingen van) het verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026.

Agenda en stukken worden aan de leden verzonden.