Algemene afdelingsvergadering

Na de zomer vindt onze eerstvolgende ledenvergadering plaats op 27 september 2022.

Terugblik op de verkiezingen

Tijdens de vergadering zal er ruimte zijn om terug te blikken op de verkiezingen (alsmede de campagne).
We kijken ook weer vooruit naar de eerstvolgende verkiezingen: die van de Provinciale Staten op 15 maart 2023.

Afscheid

We nemen afscheid van enkele van onze actieve leden uit fractie, college en bestuur.

Agenda

De agenda volgt in september, uiterlijk twee weken voor de vergadering.