Ledenvergadering

Stemkaart die bij een stemming omhoog gehouden wordt Beeld: Jeroen Mooijman

Tijdens de ledenvergadering nemen we belangrijke besluiten. Zo stemmen we over de koers van de afdeling.

Algemene afdelingsvergadering (AAV)

Tijdens de algemene afdelingsvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. Bovendien doet de fractie van D66 Arnhem met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de afdeling hebben tijdens de vergadering stemrecht.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]

Agenda en stukken

Agenda AAV 6 maart 2023
Bijlage 1 – Notulen AAV 31 oktober 2022
Bijlage 2 – Memo ‘Aandachtspunten voor volgende verkiezingen’
Bijlage 3 – Jaarrekening 2022
En nog eventuele ingediende moties voor landelijke Congres 117