Vacatures bestuur West

Het bestuur van de D66-afdeling Amsterdam West is op zoek naar versterking! Vanwege aflopende termijnen en wisselingen zijn er twee posities verkiesbaar tijdens de volgende deelafdelingsbijeenkomst (ADV) van 21 september. Hieronder de specifieke functiebeschrijvingen voor de rollen van vicevoorzitter Politiek en bestuurslid Campagne en Events en algemene informatie over het proces.

Bestuurslid Campagne & Events

Het bestuur van de afdeling Amsterdam West is op zoek naar iemand die als bestuurslid de komende verkiezingscampagnes op stadsdeelniveau wil leiden, de permanente campagne wil voortzetten en (nieuwe) events wil organiseren. Het bestuurslid zal overleg voeren met de campagneleiders uit de overige stadsdelen en in samenwerking met overige bestuursleden mooie activiteiten op poten zetten. Deze persoon zet zich in om leden te bewegen zich hierbij aan te sluiten, overtuigt potentiële kiezers om (weer) op D66 te stemmen en is verantwoordelijk voor de logistiek in West rondom campagnes. Je bent verantwoordelijk voor de permanente campagne, waar ledenwerving en het organiseren van ledenactiviteiten belangrijk onderdeel vanuit maken. Kortom, een razend interessante functie.
 
Uitvoering geven aan de campagne geeft je de mogelijkheid om binnen de partij snel een netwerk op te bouwen van vrijwilligers en politici op lokaal en landelijk niveau. Daarnaast werk je voort aan je organisatietalent en creatieve vermogen door ludieke events op poten te zetten. Als tijdsbesteding betreft het gemiddeld enkele uren in de week, maar op piekmomenten richting verkiezingen zal dit meer zijn.
 
Belangrijk hiervoor is dat het bestuurslid Campagne & Events vooruit kan plannen, coördineren en graag werkt aan het opbouwen van een team. Flexibiliteit en organisatie zijn belangrijke eigenschappen voor een bestuurslid Campagne. Ook is enthousiasme en een creatieve houding van essentieel belang om niet alleen de stemmers te overtuigen maar ook de vrijwilligers op de been te krijgen om actief campagne te voeren. De voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in 2023 zullen in het najaar van start gaan, dus dit is hét moment om in de startblokken te springen en iets voor jouw partij te betekenen!

Vicevoorzitter Politiek

De Vicevoorzitter Politiek is de verbindende schakel tussen de vereniging en haar leden, de fractie van D66 in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West en onze stadsdeelbestuurder. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het organiseren van debatavonden, maar ook het adviseren en ondersteunen van de fractie. Interesse in politiek inhoudelijke vraagstukken is dus van groot belang. 
Als vicevoorzitter politiek maak je deel uit van het team van bestuursleden en bent bestuurlijk verantwoordelijk voor het versterken van de verbinding en uitwisseling tussen de vereniging, fractie en stadsdeelbestuurder. Er is een tweewekelijkse fractievergadering waarbij je aanschuift en daarmee vorm je de schakel tussen politieke fractie en verenigingsbestuur. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Ten slotte ondersteun je de kennisontwikkeling binnen de vereniging in afstemming met de fractie.
 
Voor het bestuurslid zijn verschillende competenties belangrijk. Je hebt een duidelijke politieke sensitiviteit en weet zo ideeën, posities en partijen te verbinden. De vicevoorzitter kan goed onderhandelen en ziet zo kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het onderhouden van goede netwerkrelaties is daarbij vanzelfsprekend essentieel. Daarnaast kan de persoon snel en weloverwogen keuzes maken en weet door overtuigingskracht argumenten goed over te brengen. Ten slotte kan je goed andere personen met verschillende belangen en meningen aansturen.

Algmeen en proces

Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn en aan de
contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan. De afdeling zoekt een bestuurslid voor een periode van 3 jaar. Wees voorbereid op de tijdsinspanning die de functie vereist.
 
Heb je interesse? Stuur vóór 1 september 2022 je korte en bondige motivatie en CV voor één van de functies naar Will-Jan Jacobs. Hier kan je ook terecht met jouw vragen over de rollen. Je motivatie en CV worden gedeeld met de leden. Kandidaten houden een korte pitch op de deelafdelingsvergadering (ADV) van 21 september 2022. Daarna zullen de leden de nieuwe bestuursleden verkiezen.