Vacatures bestuur West

Het bestuur van de deelafdeling D66 Amsterdam-West is op zoek naar versterking! Bij de volgende algemene deelafdelingsvergadering (ADV) op 12 april vinden de verkiezingen voor twee bestuursfuncties plaats, namelijk voor de functies van voorzitter en secretaris (onder voorbehoud*). Hieronder tref je de functieomschrijvingen en meer informatie over het proces.

*Onze huidige secretaris stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Daarom zal tijdens de ADV allereerst de nieuwe voorzitter worden gekozen. Als onze huidige secretaris wordt verkozen tot voorzitter, dan zal direct daarna de verkiezing voor de functie van secretaris plaatsvinden zodat het bestuur weer compleet is. Als er een andere voorzitter wordt gekozen, dan komen de verkiezingen voor de functie van secretaris te vervallen.   

Voorzitter

Als voorzitter ben je dé verbinder binnen Amsterdam-West en tussen West en andere (deel)afdelingen. Als interne en externe vertegenwoordiger van de deelafdeling geef je leiding aan de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur en dé verbindende factor tussen de bestuursleden. Met je inspirerende persoonlijkheid weet je profiel aan de afdeling te geven en leden te binden. Je ondersteunt indien nodig de fractie in de stadsdeelcommissie West, de dagelijks bestuurder van West en zorgt voor constructief contact onderling. Ook de verbinding tussen de fractie en de dagelijks bestuurder met de afdeling en haar leden is belangrijk. Je zet je netwerk in voor de partij en afdeling en onderhoudt deze. Ten slotte signaleer je issues en geschillen en acteer je daar proactief op en draag je zorg voor de continuïteit van de fractie, het bestuur en de afdeling.
 
De voornaamste taak voor de voorzitter is het zorgdragen voor een goed functionerend(e) bestuur en deelafdeling. Je bent dus constant aan het schakelen met bestuursleden om te kijken of alles goed gaat en of je ondersteuning kan bieden. Daarnaast ben je veel bezig met het voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen (1x per maand) en ledenvergaderingen (1x per halfjaar). Ook is de voorzitter, samen met de voorzitters van andere stadsdelen, aanwezig bij het voorzittersoverleg (1x per maand) en sluiten bestuursleden om beurten aan bij het fractieoverleg (ca. 1x per 2 maanden). Het voorzitterschap kost gemiddeld 6 tot 8 uur per week. In aanloop naar verkiezingen en bestuursactiviteiten kan dat toenemen, maar er zijn ook momenten (zoals in de zomervakantie) waarin het rustiger is.
 
De voorzitter is daarom besluitvaardig en heeft een leervermogen. Je staat open voor nieuwe informatie, neemt deze snel op en past ze toe. Je bent netwerkgericht en werkt vlot samen. Je houdt van het opbouwen van relaties en onderhoudt ze kundig. Je natuurlijke verbindingseigenschappen en antenne voor maatschappelijke en politiek processen komen volop van pas in deze functie. Ten slotte denk je bij ‘visie’ niet aan de opticien. Je hebt het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen.

Secretaris
(onder voorbehoud*)

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Je zorgt ervoor dat de besluitvorming  conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en bent daarvoor het  aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders. 
De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling. Je bent de spil wat betreft de interne communicatie en ook richting de leden. Je verzamelt proactief  zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. Je stelt de agenda van de  vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van leden- en  bestuursvergaderingen. De rol kost gemiddeld enkele uren per week. In aanloop naar verkiezingen en bestuursactiviteiten kan dat toenemen, maar er zijn ook momenten (zoals in de zomervakantie) waarin het rustiger is.
 
Voor deze rol beschik je over een doses besluitvaardigheid. Je neemt beslissingen door middel van concrete acties en spreekt duidelijk je mening uit. Je brengt gemakkelijk boodschappen over voor een gemengd publiek, zowel in schrift als in spraak. Je hebt een snel leervermogen en stelt je makkelijk open voor nieuwe informatie en past deze toe. Je onderhandelt graag om het beste te bereiken zonder relaties te schaden. Ten slotte heb je een natuurlijke politieke sensitiviteit. Je doorziet makkelijk maatschappelijke en politieke processen, ziet politieke kansen en gevaren, en beschikt over verbindend vermogen.

Procedure

Wil jij solliciteren voor een van deze bestuursfuncties? Stuur dan voor 2 april a.s. een bondige motivatiebrief naar onze huidige voorzitter Iris ([email protected]). Met eventuele vragen over de functies en/of de procedure, kun je ook bij haar terecht. Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66.
 
Tijdens de deelafdelingsvergadering van 12 april 2023 presenteren de kandidaten zich aan de leden en krijgen leden de gelegenheid om vragen te stellen. Via een anonieme stemming worden de bestuursleden verkozen. Zoals hierboven uitgelegd*, zal allereerst de nieuwe voorzitter worden gekozen. Afhankelijk van de uitslag, vinden daarna de verkiezingen voor de functie van secretaris plaats.